Návrat z odborné stáže

Úvod » O škole » Projekty » Erasmus » Aktuality » Návrat z odborné stáže
Erasmus+, Europass

Ve druhé polovině června se vrátilo 25 žáků ze zahraniční odborné stáže realizované v rámci programu Erasmus+. Stáže se konaly v Bulharsku, v Irsku a ve Španělsku.

Poslední školní den jim byl předán doklad o absolvování stáže - Europass