Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Kam na vysokou školu?

Úvod » Pro veřejnost » Školní časopis » Školní rubrika » Kam na vysokou školu?
Vejška - grafika - WEB.jpg

Připravili jsme si pro vás přehled vysokých škol, na kterých byste mohli pokračovat ve studiu. Zaměřili jsme se na ty nejznámější v České republice a vybrali jednu méně známou v zahraničí. Inspirovali jsme se různými výzkumy, které jsme našli. Z každé školy nebudeme zmiňovat všechny fakulty, ale vybereme ty, na které bychom my osobně dali přihlášku.

 

Technická univerzita v Liberci 

První si představíme Technickou univerzitu v Liberci. Zařadili jsme ji, protože zde máte na výběr z 8 fakult (strojní, textilní, přírodo-humanitní a pedagogická, ekonomická, umění a architektury, mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, zdravotnických studií, Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace).  Další důvod zařazení této školy do našeho výběru je to, že je hned za rohem. Více informací naleznete na www.tul.cz.

Fakulta strojní 

První z fakult si představíme Fakultu strojní. Vznikla jako vůbec první fakulta na škole. Tato fakulta má 10 kateder. Pro tento školní rok přijímá 400 uchazečů, kteří musí splnit jednotlivé úkoly. Odevzdání přihlášky musíte stihnout do 31. 3. 2021. Do přihlášky musíte zahrnout i své průměry za 2. pololetí 3. ročníku a za 1. pololetí 4. ročníku SŠ. Poplatek za přijímací řízení činí 600,-Kč. Přijímací zkoušky zde nejsou. Podmínkou pro přijetí je maturita z matematiky. 

Ekonomická fakulta 

Druhá fakulta je Ekonomická fakulta. Ekonomická fakulta v Liberci umožňuje studentům získat hluboké teoretické znalosti v oblasti ekonomiky, legislativy, finančnictví a účetnictví. Na této fakultě můžeme najít 7 kateder. Ani zde nejsou přijímací zkoušky, takže stačí mít maturitu z matematiky. Poté musíte opět předložit kopii vysvědčení 2. pololetí 3. ročníku a za 1. pololetí 4. ročníku SŠ. Přihlášku musíte stihnout zaslat do 31. 3. 2021 a poplatek za přijímací řízení činí 600,-Kč. 

 

ČVUT 

Druhá z univerzit je České vysoké učení technické v Praze. Patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje zde přes 18 000 studentů. Více info na www.cvut.cz.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 

Tuto fakultu jsme sem zařadili pro to, že v mnoha ohledech je unikátní nejen v ČR, ale i ve světě. Například vyvinutím, zkonstruováním, rozmístěním a obsluhou mezinárodních navigačních laserových stanic pro měření vzdálenosti umělých družic Země. Další příklad je možnost jejich studentů pracovat s reaktory obou základních principů štěpného a fúzního. Nachází se zde 10 oborů. Nabízí bakalářské studium, magisterské studium nebo doktorské studium. Přihlášky na bakalářské studium musíte stihnout poslat do 30. 4. 2021. Dále je potřeba vyplnit své výsledky ze SŠ a uhradit poplatek 800,-Kč. 

Fakulta biomedicínského inženýrství 

Proč na tuto fakultu? Moderní laboratorní vybavení pro experimentální výuku a výzkum, široká výuková základna, provádění výzkumu nanotechnologií pro zdravotnictví, zavádění metod Health Technology Assessment v Čr. Tato fakulta nabízí 5 kateder. Na jednotlivé obory se dostanete přes přijímací zkoušky, nebo když máte nižší průměr známek ze SŠ jak 1,30. Zde k přihlášce musíte opět přiložit maturitní vysvědčení a navíc potvrzení od lékaře.

 

Univerzita Karlova 

Myslíme si, že tuto univerzitu netřeba představovat. Je to jedna z nejstarších univerzit v Evropě. Byla založena v roce 1348 za vlády Karla IV. V celosvětovém žebříčku se v roce 2020 umístila na 201. - 300. místě. Sídlo se nachází v Praze, avšak ne všechny fakulty jsou v Praze. V současné době můžeme na Univerzitě najít 17 fakult. Pro zajímavost, na Univerzitě studuje 46 401 studentů. Více informací je na www.cuni.cz.

Fakulta humanitních studií 

Tato fakulta je nejmladší ze všech fakult, které můžeme najít na Karlově univerzitě. Soustřeďuje se na výzkumná témata z oblasti filosofie, sociálních a humanitních věd, realizuje a podporuje projekty základního i aplikovaného výzkumu v těchto disciplínách.  Na této fakultě můžeme najít 8 kateder. Termín pro podání přihlášky na bakalářské a navazující magisterské programy: do 31. 3. 2021. Pro přijetí musíte napsat zkoušky a předložit úředně ověřenou kopii o ukončení středoškolského vzdělání. Poplatek za přihlášku činí 820,-Kč.

 

De Montfort University 

Jako zajímavost pro vás máme jednu ze zahraničních univerzit. Montfortská univerzita leží v samotném srdci Anglie v Leicesteru. Velkou výhodou je zde blízká dostupnost do centra města. V současnosti nabízí na výběr z 13 fakult. Více informací o univerzitě a všem okolo naleznete na webu univerzity.

Faculty of Computing, Engineering and Media (CEM) 

Tato fakulta se zabývá například umělou inteligencí, kybernetickou bezpečností, integrací obnovitelných zdrojů, virtuální realitou a mnoho dalšími odvětvími. 

Faculty of Art, Design and Humanities 

Fakulta nabízí tradiční humanitní předměty včetně angličtiny a historie, stejně jako další kurzy založené na designu v oblastech, jako je architektura a výtvarné umění. 

Podobné články