Best in English

Úvod » Pro studenty » Cizí jazyky » Novinky » Best in English
Best in English

I letos se naše škola zúčastní soutěže Best in English, která se koná dne 30. listopadu 2018 v době mezi 9:00 a 11:00 (přesný čas nám organizátoři upřesní až krátce před soutěží). V loňském školním roce se do této soutěže, která probíhá pod záštitou MŠMT, přihlásilo 750 škol z 29 různých zemí. Studenti vyplňují šedesátiminutový online test skládající se z gramatických otázek, čtení a poslechu, přičemž úroveň testu se podle Evropského referenčního rámce pohybuje mezi úrovněmi B1 - C1. Výsledné skóre se každému soutěžícímu zobrazí bezprostředně po odeslání testu. Zájemci o účast v soutěži Best in English se mohou hlásit v kabinetu A312

Více informací o soutěži naleznete zde: https://bestinenglish.org/