Soutěž Best in English

Úvod » Pro studenty » Cizí jazyky » Novinky » Soutěž Best in English
Best in English

Naše škola se v letošním školním roce opět zúčastní soutěže Best in English, která se koná dne 29. listopadu 2019 (přesný čas nám organizátoři upřesní až krátce před soutěží). V loňském školním roce se do této akce, která probíhá pod záštitou MŠMT, přihlásilo 992 škol z 30 různých zemí. Naše škola zaznamenala mimořádný úspěch, neboť jeden z našich přihlášených studentů skončil mezi soutěžícími z České republiky v první desítce. Studenti vyplňují šedesátiminutový online test skládající se z gramatických otázek, čtení a poslechu, přičemž úroveň testu se podle Evropského referenčního rámce pohybuje mezi úrovněmi B1 - C1. Výsledné skóre se každému soutěžícímu zobrazí bezprostředně po odeslání testu. Celkové výsledky pak budou zveřejněny od 15. 12. 2019. Zájemci o účast v soutěži Best in English se mohou hlásit v kabinetu A312

Více informací o soutěži naleznete zde: https://bestinenglish.org/