Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Návrat k normální výuce - výsledky tipování

Úvod » Pro studenty » Cizí jazyky » Novinky » Návrat k normální výuce - výsledky tipování
back to school.jpg

Koncem března uspořádala předmětová komise cizích jazyků anketu o návratu studentů na výuku. Otázky i odpovědi v této anketě byly v angličtině a kromě otázek s výběrem možností odpovědí v ní byly i otevřené otázky, takže šlo zároveň o procvičení jazykových dovedností. Zúčastnit se mohli jak studenti či vyučující naší školy, tak jejich rodinní příslušníci - rodiče, sourozenci, partneři a ostatní. Celkem se zapojilo 88 respondentů, drtivá většina (69) byli studenti. Anketa byla anonymní, ovšem více než polovna zúčastněných uvedla i své jméno a zapojila se do tipovací soutěže - napsali přesné datum, kdy si myslí, že se alespoň někteří studenti vrátí na některé hodiny. Dále mohli účastnící napsat, na co se v souvslosti s návratem těší a na co ne, případně čeho se přímo obávají. Asi uhodnete, že většina se těší na spolužáky a kamarády, ale možná vás překvapí, že někteří uvítají i "normální" výuku, protože doma se nedokáží soustředit a postrádají možnost přímé komunikace s vyučujícími a spoužáky (I'm looking forward to meeting my friends and going through that together / Talking to my classmates and people in school. Some subjects are much better to learn at school. / Meeting classmates and learning practical things. / I'm  looking forward to my classmates and our math teacher...). A na co se netěší? Na časnější vstávání, na změnu režimu, na celodenní sezení v lavici, na nutnost pracovat v určenou dobu a nemožnost organizovat si část výuky podle sebe... (Getting up early, teaching all lessons, no choice to work on the assignments late in the evening. / Getting up, morning rush, not having enough time for breaks, noise and many more.) Řada studentů vyjádřila i obavy z psaní testů a zkoušení (I'm pretty afraid of the tests and exams, that are definitely coming from all sides when we get back to normal classes.) Podobné věci napadají i vyučující (I am a little worried about the students' discipline - as well as mine. Sitting in school for many hours a day, getting anywhere on time, not using cell phones the whole day, being able to say "I don´t know" instead of "my microphone is not working properly today", solving problems immediately...those are definitely some of the habits we are slowly losing during quaranteen.)

A jak dopadla tipovací soutěž? Rozsah tipovaných dat byl široký - od 12.4. až do září 2021. Ve skutečnosti se studenti vraceli do výuky postupně, takže máme několik výherců.

První termín - 19.4. (možnost skupinových konzultací pro 4. ročníky) - tento termín uvedli 3 účastníci: studenti Vladimír Macoun a Matěj Hyška a manžel jedné z vyučujících. Jako výhru si vybrali anglickou knížku a čokoládu. Těší se na návrat k normálnímu životu, na kamarády a spolužáky, obávají se školního režimu, náporu ve výuce a přílišných nároků vyučujících.

Druhý termín - 26.4. (praktická výuka v 1.-3. ročnících) - přesné datum trefila naše kolegyně Zuzana Valešová, která vyhrává hodinu anglické konverzace s kolegyněmi. Těší se na výuku a komunukaci tváří v tvář, starost jí dělá brzké vstávání.

Třetí termín - 24.5. (návrat 1.-3. ročníků k teoretické výuce) - výhercem je Vítek Hroch, který se těší na kamarády a nebojí se ničeho :-). Výhru si nevybral, ale určitě se na něčem domluvíme.

Výhercům blahopřejme a všem studentům i kolegům přejeme šťastné vykročení do nového "začátku" školního života!