Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Angličtina jinak - English teambuilding v P2A

Úvod » Pro studenty » Cizí jazyky » Novinky » Angličtina jinak - English teambuilding v P2A

I letos jsme navázali na dobré zkušenosti z předchozích let a zajistili pro jednu třídu čtyřhodinový program English teambuliding, vedený externími lektory z edumasters.cz. 17. března si studenti a studentka ze třídy P2A vyzkoušeli mnoho aktivit na vzájemné poznání a stmelení kolektivu, přičemž celý program probíhal výhradně v angličtině. Podle zpětné vazby, kterou psali následně při hodině angličtiny, byli studenti vetšinou spokojeni, něco se dozvěděli o sobě i spolužácích a obohatili svou anglickou slovní zásobu.

Z reakcí studentů vybíráme:

- It was a nice change from the ordinary days in school.

- I liked the teachers, they were funny and friendly.

- The guys were nice, but the English we used was too simple for me.

- We practised our speaking skills a lot.

- I liked alomost every activity except the "speed dating" one.

- The activities were mostly fun to do.

- I have discovered something new about my classmates.

- It would have been more useful to have this program in the first grade.

- I learned new things about myself.

- We learned some useful British slang words.

- I didnt't learn much new, but it was fun.

- Some activities were great and lots of people in class enoyed them.

- i liked that they gave us some prizes at the end.