Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno

Úvod » Obory » Strojírenství » Novinky » Mezinárodní strojírenský veletrh Brno
foto Brno

10. 10. 2017 žáci druhých a čtvrtých ročníků oboru Strojírenství navštívili Mezinárodní strojírenský
veletrh v Brně
. Hlavním tématem MSV  byla průmyslová automatizace, prezentace měřící, řídicí, automatizační a regulační techniky. Zastoupeny byly všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu. Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě, s každoroční účastí více než 1 500 vystavovatelů.

Byly zde zastoupeny firmy hutnického průmyslu, chladící techniky, plastů, nářadí, svařování, energetiky, elektrotechniky, automatizační a měřící techniky, obráběcích a tvářecích strojů. Exkurze na veletrh žákům přinesla informace o moderních strojích a technologiích, které využijí jak při výuce teoretických odborných předmětu, tak při odborném výcviku a v neposlední řadě ve svém budoucím zaměstnání.

Veletrh poskytl žákům názornou představu o směřování vývoje světově renomovaných výrobců strojírenské techniky, ale i techniky v příbuzných oborech (svařování, slévárenství, zpracování plastů, automatizované systémy, digitalizace a robotizace) v době tzv. čtvrté průmyslové revoluce (Průmysl 4.0).

Ing. Marie Kramsová