Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Strojaři na Technické univerzitě Liberec

Úvod » Obory » Strojírenství » Novinky » Strojaři na Technické univerzitě Liberec
Strojaři na Technické univerzitě Liberec

V průběhu školního roku se žáci oboru Strojírenství zúčastnili několika aktivit organizovaných Technickou univerzitou Liberec.

10 žáků se zúčastnilo projektového dne s názvem Mechanika pokročilých materiálů, kde se žáci měli možnost seznámit s materiály, které se využívají v nových pokročilých technologiích a sami měli možnost vyzkoušet si tvorbu vzorků a jejich mikroskopické vyhodnocení. Celým projektovým dnem žáky provázel doc. Ing. David Cirkl a Ing. Martin Hermann.

Velice zajímavý byl projektový den s názvem Nanotechnologie. V rámci tohoto projektového dne se žáci seznámili s výrobou a aplikací nanovláken a také si žáci mohli vyzkoušet výrobu testovacího vzorku. Měli možnost seznámit se s prací s elektronovým mikroskopem a přípravou vzorků. Paní Ing. Michaela Jakubíčková z Ústavu nových technologií a aplikované informatiky si žáky získala svým vtipným přednesem.

Projektového dne Konstrukce a projektování textilních struktur se zúčastnilo 30 žáků. Celý projektový den byl velmi dobře připraven a zaměřen na technické textilie. Žáci se seznámili a také si prakticky vyzkoušeli testování materiálů v laboratořích, kde je velmi zaujala tepelná paměť materiálů. Dále si vyzkoušeli tkaní a pletení vzorků cévních náhrad používaných v lékařství. Doc. Ing. Brigita Kolčavová Sirková se svými kolegyněmi vytvořily zajímavý program, který žáky velmi zaujal a pro jejich technický rozhled byl velmi přínosný.

S Technickou univerzitou v Liberci rádi spolupracujeme a využíváme jejich nabízených aktivit, v tomto školním roce se těchto aktivit zúčastnilo celkem 70 žáků. Moc děkujeme, že nám vychází vstříc a věříme, že nastavená spolupráce se bude i nadále rozvíjet.

Ing. Marie Kramsová