Jazyky jinak (Erasmus + )

Úvod » Pro studenty » Cizí jazyky » Novinky » Jazyky jinak (Erasmus + )
logosbeneficaireserasmusright_en (2).jpg

Letos v červenci končí na naší škole projekt Jazyky jinak, financovaný z prostředků Evropské unie v rámci programu Erasmus+. Tento projekt, zaměřený na propojení výuky odborných předmětů a cizích jazyků, začal v srpnu 2017, kdy vyjely na kurzy pro učitele angličtiny na středních školách 3 vyučující angličtiny – dvě byly v Londýně, jedna v severoanglickém Yorku. Kromě oživení znalosti angličtiny a obohacení o nejnovější trendy ve výuce si užívaly i pobyt v prostředí země, o které učí, a setkání s vyučujícími angličtiny z jiných evropských zemí. „Na podobném kurzu jsem byla už po několikáté,“ říká Eva Poláková, vedoucí jazykové sekce na průmyslovce. „Pobyt v reálném jazykovém prostředí, výměna zkušeností a debaty o tom, jak lépe učit, mě vždycky ´nakopnou´. Vracím se plna nápadů a chuti hned si všechno zkusit v hodinách a podělit se se studenty a kolegy o to, co jsem viděla a zažila. Kurz v Yorku byl navíc zaměřený přímo na výuku technické angličtiny a škola ho postavila přesně na míru podle požadavků účastníků.“

„Snažíme se učit angličtinu pro praxi,“ říká Eva Elízová, angličtinářka a zároveň třídní letošních maturantů oboru Elektrotechnika. „Kluci zařazení odborných témat oceňují. Není divu, dobře si uvědomují, že technici se bez cizích jazyků neobjedou a znalost odborné terminologie jim pomůže prosadit se v praxi i u zahraničních firem – vždyť mladí lidé dnes často spojují svůj profesní život s cestováním.“

V roce 2018 přišli na řadu 3 učitelé odborných předmětů, kteří chtěli zařadit anglické aktivity do svých hodin. Kurzy v Oxfordu, Cheltenhamu a jihoanglickém Bournemouth byly zaměřeny právě na tzv. CLIL, tj. využití angličtiny pro výuku nebo procvičování odborných předmětů. Ing. Marek Pospíchal, vyučující IKT, si kromě zlepšení angličtiny a získání teoretického základu pro CLIL pochvaloval hlavně návštěvu v anglické škole. „Porovnání toho, jak probíhá každodenní život a výuka na škole v Anglii a u nás, je velmi inspirativní a přál bych ho zažít každému učiteli,“ říká Marek Pospíchal, a dodává: „Angličtina je v oblasti IT hlavním komunikačním nástrojem; mnoho významných IT firem má v ČR své pobočky a dnes je i velmi jednoduché vycestovat za prací do zahraničí. Proto je dobré podporovat odborné jazykvé vzdělání budoucích informatiků. V novém školním roce jsem do svých hodin odborných předmětů zařadil aktivity v angličtině, což studenti uvítali a projevili zájem o další."

Jeho slova potvrzuje Ing. Petr Zenkl, který učí elektrotechnické předměty: „Výuka formou anglických testů a kvízů je pro studenty super zábavná, ovšem vytvářet materiály pro takové hodiny je běh na dlouhou trať,  protože zpracované anglické aktivity jsou k dispozici převážně pro oblasti neodborné.“ Také třetí z učitelů odborných předmětů, strojař Ing. Petr Táborský, vidí přínos svého pobytu v Anglii jak pro sebe, tak pro studenty: „Jazykovka v Oxfordu mi vyšla vstříc - na odpolední hodiny pro mě zařadili individuální výuku fyziky v angličtině, takže jsem se hodně zlepšil a nebojím se teď ve škole využívat autentické materiály.“ A nebojí se ani studenti, jak dokládají slova Vojty Macha, strojaře ze třetího ročníku: “Už od druhého ročníku při hodinách angličtiny běžně probíráme odborná témata a musím říct, že je to znát především ve chvílích, kdy si s něčím nevím rady v odborných předmětech a nemůžu o daném problému najít nic v češtině. Jednoduše si tedy vyhledám něco v angličtině a většinou řešení porozumím.“

Poslední účastnicí projektu byla vyučující němčiny PhDr. Zuzana Bernátová, která se v květnu 2019 zúčastnila dvoutýdenního kurzu v bavorském Lindau. Potvrzuje, že takové semináře pro pedagogy jsou pro další výuku jazyků zásadní: „Setkávala jsem se s jinými pedagogy, viděla jejich metody a pracovala na didakticko-metodologických seminářích. Poznala jsem nové trendy ve výuce a také se dostala zpět do role žáka.To všechno mi určitě přineslo motivaci do další práce pro mne a ukázalo nové způsoby, jak studenty více motivovat k učení se němčině."

Výstupy z projektu - výukové moduly