Výrazný úspěch v projektu "Excelence středních škol 2011"

Úvod » O škole » Úspěchy » Výrazný úspěch v projektu "Excelence středních škol 2011"
Facebook-logo-thumbs-up.png

Dne 24. ledna 2012 schválila porada vedení MŠMT výsledky programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2011  "Excelence středních škol". Hlavním cílem programu je podpora talentů formou rozšíření péče o talentované žáky na středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků v návaznosti na podporu aktivit pedagogických pracovníků zaměřených na tyto žáky. Cesta k tomuto cíli vede prostřednictvím finančního ocenění pedagogů, kteří se podílejí na kvalitním vzdělávání talentovaných žáků.
Umístění škol v Libereckém kraji

Excelence_2011_LK

V celorepublikovém přehledu se naše škola umístila na celkově 5. místě!!! (ale 1.odborných škol!).  Více informací naleznete na webu MŠMT.


Toto vynikající umístění je výsledkem práce pedagogického sboru a samozřejmě zejména našich studentů!