účast v regionálním kole soutěže Navrhni projekt

Úvod » O škole » Úspěchy » účast v regionálním kole soutěže Navrhni projekt

Ve středu 20. 3. 2019 se uskutečnilo regionální kolo soutěže Navrhni projekt v Hradci Králové. Soutěž probíhala od září 2018 a do regionálního kola byl vybrán projekt s názvem Zmodernizování školní knihovny studentek Markéty Houbové, Anny Rojíkové, Pavlíny Salabové a Petry Sedláčkové ze třídy L3.

Smyslem soutěže organizované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR bylo navrhnout projekt, který bude moci být reálně spolufinancovaný z fondů EU, tedy bude reagovat na aktuálně vypsané výzvy v rámci Evropských strukturálních fondů. V regionálním kole byl pak tento projekt prezentován a obhajován. To se našemu týmu velmi dobře povedlo a projekt byl schválen jako odpovídající požadavkům a potenciálně proveditelný.

V konkurenci gymnázií a obchodních akademií z Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje se sice nepodařilo vybojovat postup do celostátního kola, nicméně prezentace projektu měla ohlas a ukázalo se, že i v tomto oboru studenti technického lycea ekonomicky zaměřeným školám rozhodně stačí.