Celostátní kolo logické olympiády

Úvod » O škole » Úspěchy » Celostátní kolo logické olympiády

Logická olympiáda

Celkově se logické olympiády pořádáne organizací Menza zúčastnilo téměř 11 000 studentů, z libereckého kraje necelých 800 studentů. O této soutěži jsme informovali v minulém článku.

Celostátní kolo

Celostátní kolo se konalo 3.12.2017 v Míčovně Pražského hradu, kterého se zúčastnilo 65 studentů, převážně studenti gymnázií a pouze tři studenti průmyslových škol.

Do celostátního kola se probojovali naši dva studenti ze 4. ročníků:

Jaroslav Paidar (S4A) se umístil 43. místě

Simon Williams (L4) se umístil na 55. místě

Studentům blahopřejeme k umístění a přejeme, aby logické uvažování a oblíbenou matematiku využívali ve svém budoucím studiu a poté i v zaměstnání.


Zapsala Eva Kirschnerová