Beseda o extrémismu

Úvod » O škole » Novinky » Beseda o extrémismu
Beseda o extrémismu 2.jpg

Třídy druhých ročníků se již tradičně sešly na přednášce vedené Ing. Ivo Rejcem na téma extrémismus. Ta proběhla v aule nově zrekonstruované budovy B.

Přednáška je školou pořádána za účelem informovat o problematice nejen zmiňovaného extremismu, ale i jaký má vliv na společnost a přiblížit žákům problematiku palčivých problémů, které hýbou dnešní společností.

Abychom vůbec pochopili projevy extrémismu a jeho následky, musela nám být vysvětlena její celková podstata. Pan Rejc nám objasnil charakteristiku individuálních extremistických skupin a politických stran. Přiblížil nám formy dezinformací, důležitost a význam nejen extrémistických symbolů, nebo např. trolling.

V dnešní době se díky internetu extrémistická ideologie velmi snadno šíří a to hlavně mezi mladé lidi, kteří jsou snadným cílem právě těchto skupin. Převážně za to může špatná informovanost a dezinformovanost v oblasti dané problematiky, ale školská zařízení, která mají výchovnou formu ale i přesto je výchova o extremistických skupinách jen doporučená, ale ne povinná. Proto jsme velmi rádi za zrealizování této přednášky, neboť je velmi důležitá pro osobní rozvoj studentů a lepší pochopení extrémismu.

Marek Palounek