Přednáška VÚTS, a.s.

Úvod » O škole » Novinky » Přednáška VÚTS, a.s.
Přednáška VÚTS, a.s.

Laserové aplikační centrum

Dne 12.04. 2019 proběhla přednáška pro studenty E3A, E3B a S3B v aule naší školy.

Prezentujícím byl Ing. L. Dvořák z firmy VÚTS, a.s. - oddělení Laserového aplikačního centra (mj. bývalý student SPŠSE a VOŠ Liberec). Více podrobností zde.

Posluchači si vyslechli nejen teoretické poznatky o laseru, ale také shlédli mnoho konkrétních ukázek, se kterými firma VÚTS pracuje. 

Celá prezentace byla přijata velice pozitivně.

Zapsala L. Krajcsovicsová