Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Jak zaplatit školné?

Úvod » VOŠ » Novinky » Jak zaplatit školné?

1. Přinést peníze přímo na sekretariát školy.

2. Zaplatit převodem na účet 107-5234500297/0100 Komerční banka. Variabilní symbol DDMMRR (DD - den narození, MM - měsíc narození, RR - rok narození). Pokud Vám banka umožňuje napsat zprávu pro příjemce, napište svoje příjmení a jméno.