Soutěž Best in Deutsch

Úvod » Pro studenty » Cizí jazyky » Novinky » Soutěž Best in Deutsch

Dne 23. listopadu 2016 se studenti technického lycea z L4  zúčastnili největší jazykové středoškolské online soutěže na světě – soutěže Best in Deutsch. Jedná se o stejnou akci jako v anglickém jazyce, o které jste již byli informováni. V německém jazyce proběhla tato soutěž potřetí. Naši studenti vyzkoušeli testy, ačkoliv mají oproti jiným školám ve třetím a čtvrtém ročníku pouze dvě hodiny německého jazyka  týdně a soutěž je podle Společného evropského referenčního rámce vypracována na úrovni B1 – C1. Potěšilo nás, že žádný ze studentů svými výsledky nezklamal a někteří dosáhli velice nadprůměrných výsledků.

Více informací o soutěži získáte zde: http://bestindeutsch.org/