Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Exkurze DGS Druckguss Systeme s. r. o. Liberec

Úvod » Obory » Strojírenství » Oborové aktuality » Exkurze DGS Druckguss Systeme s. r. o. Liberec

Ve čtvrtek 9. 2. 2017 se třída S2A zúčastnila exkurze ve slévárně firmy DGS. Firma se zabývá odléváním hliníku. Produkty firmy jsou určeny především pro automobilový průmysl. 

Ve školicím středisku firmy nás přivítal manažer rozvoje a vzdělávání, personalistka a asistentka administrativy. Seznámili nás s programem exkurze a formou prezentace nás informovali o historii i současnosti firmy, o jejím programovém zaměření, o péči o zaměstnance a také o pracovním uplatnění ve firmě. 

Firmou nás provedli vedoucí provozu slévárny a tavírny p. Hentzel a vedoucí směnové kontroly strukturálních dílů p. Šťastný. Exkurze začala ve skladu materiálu a postupně jsme prošli tavírnou, konvenční slévárnou, SD slévárnou a HT linkou, broušením a obráběním. Rozložené formy jsme viděli v nástrojárně, kde nám vedoucí údržby nástrojů ukázal formy a vysvětlil způsoby jejich oprav. Poté jsme si prohlédli pracoviště kontroly kvality a expedici.

Po návratu do školicího střediska proběhla krátká soutěž, při které žáci odpovídali na otázky, které jim položili průvodci při prohlídce, a diskuse, kdy zástupci firmy velmi fundovaně odpovídali na otázky žáků.