Harmonizační dny L1 a P1 v roce 2017/2018

Úvod » O škole » Novinky » Harmonizační dny L1 a P1 v roce 2017/2018
HD 2017 P1&L1

Třetí běh letošních harmonizačních dnů byl určen pro studenty prvních ročníků oborů technického lycea a informačních technologií. Odehrál se ve dnech 13.-15. září 2017 pod vedením učitelů SPŠSE a VOŠ a praktikantů z TUL a vyšších ročníků obou oborů v areálu Jcamp v Novém Městě pod Smrkem.

První den

První den začal na vlakovém nádraží v Liberci a následnou jízdou do Hejnic a Bílého Potoka pod Smrkem. Na těchto místech se studenti rozdělili do skupin a každá skupina obdržela seznam míst, kudy mají projít. Nejprve ovšem museli tento seznam rozšifrovat. 

Kolem 16:30 se pak všichni úspěšně sešli v táboře, ubytovali se a po večeři absolvovali sérii seznamovacích a stmelovacích her.

Druhý den

Po nezbytné "ranní hře" a snídani následoval dopolední program. Ten pro P1 představovala hra Vanguarata, při které studenti představovali lodě námořních mocností přepravující cenný náklad navzdory pirátské hrozbě a při které museli hodně běhat a hodně taktizovat. L1 mezitím absolvovala hru Gangy, kde studenti potrápili svou paměť.

Po obědě přišel čas na kolečko deseti icebreakerů. Škála činností, kterými studenti museli projít tak byla poměrně široká, zahrnovalá aktivity náročné na spolupráci, mrštnost, přemýšlení i kreativitu.

Večer pak byl věnován ekonomicko-společenské hře "Neviditelná ruka trhu", kde skupiny studentů představovaly státy obchodující na globálním trhu a musely za účelem dosažení svých cílů spolupracovat.

Třetí den

Dopolední program posledního - třetího - dne představoval otočený program ze čtvrtka. L1 tak běhala po lese ve snaze přinést zisk svému přístavu a P1 identifikovala členy gangů v prostředí tábora. Studenti také otestovali své přistávací moduly pro vajíčka, které postavili předchozího dne těsně před večeří.

Pak již následoval návrat zpět do Liberce.

Závěrem

I když předpověď počasí nebyla tomuto běhu příliš nakloněna, vše se nakonec podařilo. I když bylo poměrně vlhko, pršelo nakonec téměř jen při aktivitách uvnitř budov tábora. Studenti se vzájemně poznali, našli nové kamarády a dozvěděli se mnoho nejen o sobě navzájem ale také o sobě samotném.