Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Přijímací řízení na VOŠ - 2022 (začátek studia září 2022)

Úvod » VOŠ » Pro uchazeče » Přijímací řízení » Přijímací řízení na VOŠ - 2022 (začátek studia září 2022)

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VOŠ PRO 2022/2023 (KOMBINOVANÉ STUDIUM)

Ve školním roce 2022/2023 se studium, z důvodu malého počtu přihlášených uchazečů, neotvírá.

děkujeme za pochopení.

 

ŘEDITEL ŠKOLY VYHLAŠUJE II. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (AKTUÁLNÍ)

Přijímací řízení na VOŠ v Liberci pro školní rok 2022/2023 se řídí podle Zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Školní rok: 2022/2023
Termín podání přihlášky: 22. 9. 2022  (ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA NUTNÁ)
Termín přijímacího řízení (přijímacího pohovoru): 29. 9. 2022
Plánovaný počet přijímaných uchazečů:

26-41-N/08 Průmyslová elektrotechnika - 30 míst
(více informací o oboru)

Doba trvání studia 3 roky
Titul po ukončení DiS. - diplomovaný specialista
Školné 3000,- Kč za ročník (ve 2 splátkách)

 

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY KE STAŽENÍ – ZDE KE STAŽENÍ

Pokud přihláška ke studiu nebude obsahovat všechny náležitosti, bude uchazeč vyzván k doplnění přihlášky. Přihláška může být podána i před absolvováním maturitní zkoušky. Uchazeč může být přijat i podmíněně a maturitní vysvědčení dodá ihned po složení maturitních zkoušek. Nutná lékařská prohlídka!

 

PŘIHLÁŠKA MUSÍ BÝT ODESLÁNA DO STANOVENÉHO TERMÍNU NA ADRESU

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

 

SCHVÁLENÝ STUDIJNÍ OBOR 26 - 41 - N/08  PRŮMYSLOVÁ ELEKTROTECHNIKA

se zaměřením:

 • průmyslová automatizace
 • informační technologie v elektrotechnice

více informací o oboru

 

TERMÍN PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (PŘIJÍMACÍHO POHOVORU)

 • 29. 9. 2022

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 • přijímací pohovor (max. 10 bodů)
  • účast na přijímacím pohovoru je povinná, minimum bodů za pohovor pro přijetí ke studiu je 5
 • výsledky vzdělávání ve čtvrtém ročníku SŠ  (max.10 bodů)
  • prospěchový průměr do 2,8 za 10 bodů
  • prospěchový průměr nad 2,8 za 0 bodů

Na základě těchto výsledků bude přijímací komise rozhodovat o přijetí uchazeče ke studiu na VOŠ. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny následující den ve vitríně školy a na webových stránkách pod identifikačním číslem uchazeče. Písemné rozhodnutí ředitele školy obdrží uchazeč do 7 dnů od přijímacího řízení.

 

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU NA VOŠ

Ke studiu na VOŠ může být přijat uchazeč, který má středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Uchazeč je přijat na základě úspěšných výsledků u přijímacího řízení. Přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku školného (1.500,- Kč) do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí (Vyhláška 10/2005, § 15). Nezaplacení školného nebo neúčast u zápisu bude posuzována jako nezájem o studium.

 

 

 

Máte nějaký dotaz?

Pakliže by vás cokoliv zajímalo nebo byste měli dotaz k přijímacímu řízení a studijnímu oboru, neváhejte nás kontaktovat na sekretariat@pslib.cz nebo volejte na +420 487 989 611.

 

 

Informace o škole

Zajímá vás něco o naší škole? Prohlédněte si stručný úvod.

Zázemí školy

Naše škola se neustále mění v rytmu nové doby. Prohlédněte si prostředí a zázemí školy a naše laboratoře ve virtuální prohlídce školy nebo v galerii.

Projekty a spolupráce

Těšíme se z mnoha úspěšných projektů realizovaných naší školou anebo takových, se kterými spolupracujeme.
Zapojíte se také?