26 - 41 - M/01 elektrotechnika - automatizace a sdělovací technika

Úvod » Pro uchazeče » Studijní obory » 26 - 41 - M/01 elektrotechnika - automatizace a sdělovací technika

Identifikační údaje

Název ŠVP: elektrotechnika
Kód a název oboru vzdělání: 26 - 41 - M/01 elektrotechnika
Zaměření: automatizace a sdělovací technika
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP: 1. 9. 2014

Uplatnění absolventa

Absolventi příslušného zaměření se mohou uplatnit jako technici, operátoři a programátoři především ve středních technickohospodářských funkcích při

  • projekčních, konstrukčních a technologických činnostech elektrotechnického charakteru;
  • řízení technologických procesů se znalostí programování průmyslových automatů a robotů;
  • využití automatizace v bezpečnostních systémech a pro řízení budov;
  • programování počítačů, mikropočítačů a elektronických přístrojů a zařízení;
  • výrobě, údržbě, revizích a opravách elektrotechnických zařízení;
  • školení zaměstnanců z oblastí automatizace a sdělovací techniky;
  • řízení provozu v podnicích.

 

Učební plán

Kategorie a názvy

vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem

Povinné všeobecné předměty

 

Český jazyk a literatura

CJL

3

2

2

3

10

Cizí jazyk

CIJ

3/3

3/3

3/3

4/4

13/13

Matematika

MAT

5

3

3

4

15

Základy společenských věd

ZSV

2

2

2

0

6

Fyzika

FYZ

2

2

0

0

4

Chemie

CHE

2

0

0

0

2

Tělesná výchova

TEV

2

2

2

2

8

Povinné odborné předměty

 

Ekonomika

EKO

0

0

0

3

3

Informační a komunikační technologie

IKT

3/2

2/2

0

0

5/4

Základy elektrotechniky

ZAE

4

3

0

0

7

Technická dokumentace

TED

3/1

0

0

0

3/1

Elektrotechnická měření

ELM

0

3/2

0

0

3/2

Strojnictví a CAD

SCA

0

2/1

0

0

2/1

Číslicová technika

CIT

0

2

0

0

2

Elektronika

ELT

0

3

4/1

0

7/1

Automatizační technika

AUT

0

0

3/1

4/1

7/2

Mikroprocesorová technika

MIT

0

0

3/1

0

3/1

Počítačové sítě

PST

0

0

0

2/1

2/1

Silnoproudá zařízení

SIZ

0

0

2

0

2

Radioelektronická zařízení

RAZ

0

0

3

4/1

7/1

Telekomunikační zařízení

TEZ

0

0

3/1

5/1

8/2

Praxe

PRA

3/3

3/3

3/3

0

9/9

Celkem vyučovacích hodin

32/9

32/11

33/10

31/8

128/38