Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

CYKLUS ATRAKTIVNÍCH ZÁŽITKOVÝCH SETKÁNÍ PRO STŘEDOŠKOLÁKY

Úvod » Pro studenty » Výchovné poradenství » Novinky » CYKLUS ATRAKTIVNÍCH ZÁŽITKOVÝCH SETKÁNÍ PRO STŘEDOŠKOLÁKY
hlava.jpg

Pedagogicko-psychologická poradna v Liberci pořádá už tradiční cyklus zážitkových setkání pro středoškoláky. Je určen pro studenty všech ročníků a je zdarma. 10 setkání se bude konat v rozmezí jednou za 3-4 týdny vždy ve středu od 16:00 do 18:00 hod. ve školicím salónku Domova mládeže SŠ strojní, stavební a dopravní, Truhlářská 360/3, Liberec 2.

Výtah z programu:  

 • sebepoznávací techniky
 • interpersonální vnímání
 • nácvik komunikace a sociálních dovedností
 • stimulace osobního rozvoje
 • projektivní techniky
 • schopnost empatie
 • týmová spolupráce
 • předcházení rizikovým jevům v chování jedince
 • sociální tematika 
 • umění asertivity
 • prvky psychoterapie, psychodramatu, arteterapie
 • řešení konfliktů a další

 

První setkání se bude konat 13. 11. 2019 od 16:00

Účastníci kurzu získají osvědčení, které mohou přiložit k přihlášce na zvolenou vysokou školu (studium psychologie, speciální pedagogiky, sociologie, pedagogiky a dalších humanitních oborů).

Zájemci se mohou hlásit lektorce Lence Rokosové na email: rokosova@pppliberec.cz

Lektoři:       Mgr. Jan Žitný                                    Mgr. BcA. Lenka Rokosová