Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Burza firem - 28. února 2017

Úvod » Pro studenty » Praxe » Novinky » Burza firem - 28. února 2017
Burza firem

Oslovili jsme zástupce regionálních zaměstnavatelů z oblasti strojních, elektro a IT oborů s nabídkou užší spolupráce. Jsme si vědomi nedostatku absolventů technických oborů a jejich připravenosti po praktické a odborné stránce, proto bychom chtěli realizovat řízené praxe našich žáků ve firmách již během studia. Touto cestou by se zvýšila i tolik žádaná provázanost středního odborného školství s výrobní sférou.

Povinná dvoutýdenní praxe ve druhém a třetím ročníku proběhne v termínu od pondělí 22. 5. 2017 do pátku 2. 6. 2017. Nyní plánujeme zavedení praxe ještě ve čtvrtém ročníku, a to v rozsahu jednoho dne každý týden.

Abychom mohli spolupráci s firmami navázat, organizujeme v úterý 28. února, od 9 hodin akci, kterou jsme nazvali „Burza firem“. Akce proběhne v tělocvičně naší školy, kde budou moci zástupci firem prezentovat firmu a současně nabídnout praxi žákům školy. Postupně navštíví burzu a jednotlivá stanoviště firem žáci druhých, třetích a čtvrtých ročníků oborů strojních, elektro a informačních technologií. Ti se budou individuálně ucházet o praxe s ohledem na jejich odborné zaměření; zástupci firem si tak mohou vytvořit seznam zájemců a u čtvrtých, maturitních ročníků i nábor potenciálních zaměstnanců.