Ukázka HoloLens pro P4

Úvod » Obory » Informační technologie » Novinky » Ukázka HoloLens pro P4
HoloLens

HoloLens jsou špičková technologie pro Mixed Reality od firmy Microsoft. Funguje tak, že do skutečného prostředí se promítají neexistující prvky, které - na rozdíl od Augmented Reality - mohou na skutečné prostředí reagovat. Například pokud upustíte virtuální kostku, zůstane ležet na skutečném stole a nepropadne skrz něj.

Využili jsme nabídky Ing. Davida Krčmaříka z TUL na demonstraci této technologie u nás ve škole. Po nainstalování příslušného software (Unity a Visual Studio) si tak každý ze studentů P4 mohl brýle vyzkoušet, naučit se je ovládat pomocí gest a otestovat již hotové aplikace. A protože P4 už má zkušenosti jak s kódem v C#, tak i s tvorbou her v Unity, mohli si navrhnout také vlastní jednoduchý projekt, naprogramovat jeho interakce s okolím a nasadit ho do brýlí.

Téměř čtyřhodinový blok, který proběhl ve středu 24.10.2018, studentům i učitelům ukázal, že i když tato technologie je ještě trochu v dětských plenkách a má svá omezení, rozhodně má velký potenciál v široké škále lidských činností. Za kurz samozřejmě děkujeme, velmi se líbil.