Exkurze - PPE Počerady a Rozvodna Hradec (E2B, E3B)

Úvod » Obory » Elektrotechnika » Novinky » Exkurze - PPE Počerady a Rozvodna Hradec (E2B, E3B)
Exkurze PPE Počerady

Žáci tříd 2. a 3. ročníku oboru elektrotechnika navštívili významná energetická zařízení v severozápadní části republiky. Paroplynová elektrárna Počerady je jedinou elektrárnou tohoto druhu u nás. Při naší exkurzi byla odstavena. Na maketě elektrárny nám byl vysvětlen princip činnosti a parametry. Poté jsme měli možnost projít si v klidu celou technologii, velín a elektro zařízení, včetně zapouzdřené rozvodny vvn. Rozvodna Hradec u Kadaně je největší rozvodnou v České republice. Jsou do ní přivedeny vývody z okolních elektráren a linky z Německa. V rozvodně se nachází i nové transformátory PST pro regulaci výkonu, které slouží k ochraně naší přenosové soustavy při nadměrné výrobě větrných elektráren v Severním moři.