Harmonizační dny E1B

Úvod » Obory » Elektrotechnika » Novinky » Harmonizační dny E1B
Harmonizační dny E1B

Jako každý školní rok byl zorganizován pro 1. ročníky "harmonizační" den, který slouží ke vzájemnému poznání kladných i záporných povahových rysů jednotlivých žáků. Dne 22.9.2016 se třída E1B "harmonizovala"  v centru pro mládež Maják. Žáci i učitelé hodnotili akci kladně. Třída se jeví jako hravá a ochotná spolupracovat a komunikovat mezi sebou. Jen aby to vydrželo ...