Spolupráce EATON

Úvod » Obory » Elektrotechnika » Oborové aktuality » Spolupráce EATON

Na záčátku školního roku navštívil školu zástupce firmy EATON a potvrdil pokračující spolupráci. Jedná se zejména o technické vybavení do odborných učeben. V současné době se dokončují nové rozváděče s elektronickým stykačem, elektronickým výkonovým jističem s motorovým ovládáním, včetně dokykových panelů pro nastavení a měření. Již nyní si můžou žáci vyzkoušet funkci digitálních chráničů v různém provvedení. Brzy přijdou i nové moduy pro radiofrekvenční řízení, které umožní sestavit nový panel se SMART Managerem pro chytrou domácnost. V plánu na listopad je exkuze pro vybrané žáky do výzkumného centra v Roztokách u Prahy.