Studijní pobyt bulharských studentů

Úvod » Obory » Elektrotechnika » Oborové aktuality » Studijní pobyt bulharských studentů
bulharští studenti

Druhý listopadový týden byl ve znamení 10 bulharských žáků z partnerské školy, kteří pracovali, spolu s českými žáky, ve skupinách ve školních dílnách a laboratořích. Společně řešili zadané úkoly, převážně pomocí anglické konverzace. Skupina navštívila i labotratoře elektro, ve kterých probíhala měření na operačních zesilovačích a programování chytrého bytového rozvodu.