Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Jarní pohár ředitele školy v chůzi a běhu - začátek 19. 4. 2021

Úvod » O škole » Novinky » Jarní pohár ředitele školy v chůzi a běhu - začátek 19. 4. 2021
aplikace-behani-1.jpg

Jedná se o sportovní výzvu, která je určena pro třídy 1. - 3. ročníku SPŠSE a VOŠ a bude probíhat ve dnech 19. 4. - 16. 5. 2021. Podrobné informace naleznete na prospektu zde. Cílem celé akce je "rozpohybovat" žáky jednotlivých tříd a zintenzivnit komunikaci mezi spolužáky. Garantem akce jsou vyučující tělocviku, kteří budou zároveň mentory svých tříd.

Soutěží celá třída, všichni žáci, kteří mohou chodit a/nebo běhat a přispět tak do společného účtu třídy = součet nachozených + uběhnutých kilometrů. Celkový součet pak bude vydělen počtem žáků ve třídě, aby byly stejné podmínky pro všechny. Jako bonus pro všechny žáky pak bude hodnocení týdenní aktivity známkou za splnění podmínku ujít/uběhnout 50 km za týden. Každý žák tak může získat 4 známky, které mu mohou vylepšit známku z TEV.

Jarní pohár se koná pod patronací Unie rodičů, která věnovala finanční obnos 20.500,- Kč na ocenění prvních 10-ti tříd/družstev. Finanční částky budou předány úspěšným třídám do třídních fondů a budou tak moci být využity třeba na školní výlety nebo maturitní plesy. Věříme, že už v blízké budoucnosti to bude možné.

Podobné články