Harmonizační dny E1B

Úvod » O škole » Novinky » Harmonizační dny E1B
IMG_0210.JPG

Ve dnech 9. a 10. září 2019 proběhly harmonizační dny třídy E1B pod vedením Bc. Karla Engelmanna a třídního učitele Mgr. Lukáše Trněného. Kolektiv se přesunul do Nového Města pod Smrkem, kde započal den hrami a pohybovými aktivitami. Kurz si kladl za cíl umožnit studentům lépe se poznat, prolomit počáteční stydlivost, stmelit vzájemné vztahy, naučit se kooperovat a umět si navzájem pomoci. K tomuto účelu sloužily mnohé hry a činnosti, skrze které si studenti zábavnou formou cvičili paměť, pohybovou koordinaci, kreativní myšlení a práci ve skupinách.

Celý kurz se nesl v duchu příjemně uvolněné atmosféry, jejíž součástí byl smích a dobrá nálada. Akce byla pozitivně vyhodnocena jak pedagogy a praktikanty z řad starších studentů, tak samotnou třídou E1B. Doufáme, že kurz byl pro studenty podnětný a prospěšný, pomohl jim sžít se se spolužáky a v neposlední řadě jim umožnil vplout do nového školního roku jako sjednocený kolektiv.