Harmonizační dny tříd S1A a S1B

Úvod » O škole » Novinky » Harmonizační dny tříd S1A a S1B
Harmonizační dny tříd S1A a S1B

Bezprostředně po nástupu do nové školy odjeli dne 3. září 2019 žáci třídy S1A a S1B do Nového Města pod Smrkem, kde se zúčastnili dvoudenního harmonizačního kurzu. V rámci této školní akce se spolu se svými třídními učiteli, Ing. Marií Kramsovou a Mgr. Ivanem Kopalem, zapojovali do celé řady aktivit, jejichž cílem bylo položit základy pro vytvoření přátelské atmosféry v novém třídním kolektivu a usnadnit žákům přechod ze základní školy na školu střední. Hry zaměřené na prolomení pomyslného ledu a na osvojení si jmen nových spolužáků záhy vystřídaly náročnější aktivity rozvíjející strategické myšlení i schopnost spolupracovat s ostatními. Příjemným zpestřením pak bylo večerní posezení u ohně s opékáním buřtů, kde již panovala uvolněná atmosféra. Na organizaci kurzu se podíleli také starší žáci naší školy, kteří vedoucím ochotně pomohli s přípravou aktivit a kteří žákům 1. ročníku poskytli neformálním způsobem informace ohledně studia jejich oboru a života ve škole. I přes nepříliš příznivé počasí se harmonizační dny vydařily a pevně věříme, že alespoň částečně pomohly žákům začlenit se do nového školního prostředí.

Vedoucí kurzu Mgr. Kateřina Jiráková a Mgr. Eva Elízová