Důležitá informace pro studenty 3. ročníků a jejich rodiče

Úvod » O škole » Novinky » Důležitá informace pro studenty 3. ročníků a jejich rodiče

Tato informace se týká studentů, kteří mají specifické poruchy učení nebo zdravotní postižení a uvažují o tom, že zažádají o přiznané uzpůsobení podmínek u maturitní zkoušky. Pro uzpůsobení je nutné vyšetření a vyjádření příslušné poradny nebo zařízení, které má studenta v péči - nejčastěji se jedná o pedagogickopsychologickou poradnu nebo speciálně pedagogické centrum. Tato zařízení zadají doporučení do systému CERMATu; škola sama nemůže o uzpůsobení podmínek rozhodnout ani ho navrhnout, pouze vyplníme dotazník o tom, jaké problémy měl student v průběhu studia a na jaké uzpůsobení podmínek je zvyklý (například prodloužení času na písemné práce, psaní delších slohových prací na PC apod.).

O uzpůsobení podmínek je nutno zažádat včas, například Pedagogickopsychologická poradna v Liberci, kam se budete obracet nejčastěji, má termín přihlášky k vyšetření nejpozději 15.10.2017. Podrobnější informace naleznete zde.  Vše musí vyřízeno v době podávání přihlášky k maturitě, později už není možné nic doplňovat. Termíny objednání se liší podle poraden, proto doporučuji zjistit si je přímo na příslušných webových stránkách.

Prosím, nepodceňujte včasné přihlášení. Pokud budete potřebovat další informace, můžete se na mě obrátit mailem, telefonicky nebo osobně.

Eva Poláková, výchovná poradkyně