Den otevřených dveří

Úvod » Pro uchazeče » Den otevřených dveří

Dny otevřených dveří (DOD) - uskuteční se v těchto termínech:

  • úterý 6. 12. 2016
  • středa 7. 12. 2016
  • čtvrtek 9.  2. 2017

Základní informace pro návštěvníky:

  • vždy od 8:00 do 16:00 - za běžného školního provozu
  • sraz zájemců o DOD je ve sborovně školy
  • ve sborovně školy bude připraveno malé občerstvení
  • budou podány základní informace k přijímacímu řízení
  • následuje prohlídka prostor školy (elektro laboratoře, laboratoř 3D technologií, laboratoř počítačových sítí, školních dílen, CNC strojů apod.)