Přijímací řízení školní rok 2019/2020

Úvod » Pro uchazeče » Přijímací zkoušky » Přijímací řízení školní rok 2019/2020
Přijímací řízení školní rok 2019/2020

Vážení návštěvníci,
tato stránka si klade za úkol poskytovat "servis" k přijímacímu řízení zájemcům o studium, rodičům, výchovným poradcům, nebo komukoliv, kdo o něj projeví zájem. Stačí poslat mail na sekretariat@pslib.cz nebo zatelefonovat na 485 100 113 a sdělit email/y, na které mají být informace odesílány. Zájemci budou zařazeni do konference (skupiny) "vsem" a pomocí této pak budou informace (hromadně) poskytovány.

 

rozhodnutí ředitele o 1. kole přijímacího řízení

Rozhodnutí o kritériích přijímání do příslušného oboru vzdělávání a formy vzdělávání, způsobu hodnocení stanovených kritérií, o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů.

Informace k přijímacímu řízení

PRÁVNÍ PŘEDPISY:

PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU:

přijímací Zkouška:

  • Termíny pro přijímací zkoušku: 
    • 1. Termín: 12.04.2019
    • 2. Termín: 15.04.2019 
  • K přijímací zkoušce si přineste s sebou pozvánku (bude vám zaslána 14 dní před termínem zkoušky) a povolené pomůcky.
  • Vyplnění motivačního dotazníku bude probíhat po přijímací zkoušce z ČJ a Matematiky (dotazník je školní přijímací zkouška). 

výsledky přijímacího řízení:

  • Do celkového hodnocení přijímací zkoušky (ČJ a Matematika) bude započítán lepší výsledek z vykonaných zkoušek. 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

UŽITEČNÉ ODKAZY: