Přijímací řízení na školní rok 2017/2018

Úvod » Pro uchazeče » Přijímací zkoušky » Přijímací řízení na školní rok 2017/2018

školní rok 2017/2018

Počet podaných přihlášek

Přehled podaných přihlášek v minulých letech

 

výsledková listina oboru 26 -  41 -  M/01 elektrotechnika  

  1. přijatý uchazeč s maximálním počtem bodů: 135 bodů
  2. přijatý uchazeč s minimálním počtem bodů:  86,5 bodů

výsledková listina oboru 23 -  41 -  M/01 strojírenství

  1. přijatý uchazeč s maximálním počtem bodů:  129 bodů
  2. přijatý uchazeč s minimálním počtem bodů:    90,5 bodů

výsledková listina oboru 18 -  20 -  M/01 informační technologie

  1. přijatý uchazeč s maximálním počtem bodů:  134 bodů
  2. přijatý uchazeč s minimálním počtem bodů:   100 bodů

výsledková listina oboru 78 -  42 -  M/01 technické lyceum

  1. přijatý uchazeč s maximálním počtem bodů:  137 bodů
  2. přijatý uchazeč s minimálním počtem bodů:    99,5 bodů