Stálý rozvrh pro učebnu Učebna: B219

Úvod » Pro studenty » Rozvrh
                Učebna: B219                
Vytisknout
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:25-16:10
10
16:25-17:10
Po S3B (sk1)
CAD Bo
S3B (sk1)
CAD Bo
S3B (sk2)
CAD Bo
S3B (sk2)
CAD Bo
P3 (sk2)
WEB St
P3 (sk2)
WEB St
S1A (Sk1)
TED Km
S1A (Sk1)
TED Km
Út S2A (ANJ2)
CAS Hj
S2A (ANJ2)
CAS Hj
St
Čt S4A (-3DT) +
_3DT Tb
S4A (-3DT) +
_3DT Tb
P1 (ZAL1)
ZAL Pm
P1 (ZAL1)
ZAL Pm
P2 (sk1)
PRG Kz
P2 (sk1)
PRG Kz
P4 (Sk 1)
WEB Kz
P4 (Sk 1)
WEB Kz

 

Je možné používat i starší rozvrh.