Stálý rozvrh pro učebnu Učebna: B124

Úvod » Pro studenty » Rozvrh
                Učebna: B124                
Vytisknout
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:25-16:10
10
16:25-17:10
Po L4 (WEB)
PVY Kn
L4 (WEB)
PVY Kn
P1 (Sk2)
TED Na
P1 (Sk2)
TED Na
S3A (ANJ2)
CAD Na
S3A (ANJ2)
CAD Na
Út S3A (ANJ1)
CAD Na
S3A (ANJ1)
CAD Na
L4 (STR)
_3DT Na
L4 (STR)
_3DT Na
L4 (CIJ1)
ANJ Pl
S: E2A (SCA1)
SCA Na
S: E2A (SCA1)
SCA Na
L: E2A (SCA2)
SCA Na
L: E2A (SCA2)
SCA Na
St S: S3A (sk1)
STT Kn
S: S3A (sk1)
STT Kn
S4B (Sk 1)
TEM Kw
S4B (Sk 1)
TEM Kw
S4B (Sk 2)
TEC Bo
S4B (Sk 2)
TEC Bo
S4B (Sk 1)
TEC Bo
S4B (Sk 1)
TEC Bo
S4A (Sk 1)
TEC Kn
S4A (Sk 1)
TEC Kn
L: S3A (sk2)
STT Kn
L: S3A (sk2)
STT Kn
Čt S4A (_3DT) +
_3DT Na
S4A (_3DT) +
_3DT Na
L4 (STR)
PVY Kn
L4 (STR)
PVY Kn
S2A (ANJ1)
CAD Hj
S2A (ANJ1)
CAD Hj
S: S3A (sk1)
SPS Na
S: S3A (sk1)
SPS Na
S4A (ANJ2) +
ANJ Pl
S: E2B (SCA1)
SCA Na
S: E2B (SCA1)
SCA Na
L: S3A (sk2)
SPS Na
L: S3A (sk2)
SPS Na
L: E2B (SCA2)
SCA Na
L: E2B (SCA2)
SCA Na

 

Je možné používat i starší rozvrh.