Stálý rozvrh pro učebnu A325 (učebna ANJ (Pl))

Úvod » Pro studenty » Rozvrh
Vytisknout
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:25-16:10
10
16:25-17:10
11
17:20-18:05
12
18:15-19:00
13
19:10-19:55
Po L2 (ANJ1)
ANJ Pn
E2A (ANJ2)
ANJ
P3 (CIJ2)
ANJ Rj
E3A (CIJ2)
ANJ Rj
S2A (ANJ1)
ANJ Rj
S2B (ANJ1)
ANJ
Út P4 (Aj 2)
ANJ Kp
S1B (ANJ2)
ANJ Rj
L3 (CIJ2)
ANJ Pn
L4 (Aj 1)
ANJ Pl
S4A (Aj 1)
ANJ Pn
L1 (ANJ1)
ANJ Kp
St L4 (Aj 2)
ANJ Rj
L3 (CIJ2)
ANJ Pn
E4B (Aj 2)
ANJ Rj
P2 (ANJ1)
ANJ Pl
P1 (ANJ1)
ANJ Ml
S3A (ANJ2) +
ANJ Pl
S2B (ANJ2)
ANJ Rj
Čt S4A (Aj 2)
ANJ Rj
S4B (Aj 2)
ANJ
S2A (ANJ2)
ANJ
S1B (ANJ1)
ANJ
E4A (CIJ1)
ANJ
E1B (ANJ1)
ANJ Pt
E1C (ANJ2)
ANJ Pl
L2 (ANJ2)
ANJ Kp
E3B (CIJ2)
ANJ
E1A (NEJ2)
NEJ Pl
L3 (CIJ1)
ANJ Pl
S4B (Aj 1)
ANJ Pn
S: P4 (TAJ1)
ANJ Pl
S: P4 (TAJ1)
ANJ Pl
L: P4 (TAJ2)
ANJ Pl
L: P4 (TAJ2)
ANJ Pl

 

Je možné používat i starší rozvrh.