Stálý rozvrh pro učebnu A242 (učebna NEJ)

Úvod » Pro studenty » Rozvrh
Vytisknout
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:25-16:10
10
16:25-17:10
11
17:20-18:05
12
18:15-19:00
13
19:10-19:55
Po E1A (NEJ1)
NEJ
E2A (ANJ1)
ANJ Kp
L3 (CIJ2)
NEJ Dk
S3A (ANJ3)
ANJ
E1B (ANJ2)
ANJ Re
E1C (NEJ2)
NEJ Dk
S1A (NEJ1)
NEJ
Út S1A (ANJ2)
ANJ Kp
L3 (CIJ1)
NEJ
E1B (NEJ2)
NEJ Dk
E1A (ANJ1)
ANJ Ml
E4B (Aj 1)
ANJ El
L4 (Nj 2)
NEJ Dk
St S1A (NEJ2)
NEJ Dk
P3 (CIJ1)
ANJ Kp
L2 (1NEJ)
NEJ Dk
S1B (NEJ1)
NEJ
E1C (NEJ1)
NEJ
E3A (NEJ) +
NEJ
L1 (ANJ2)
ANJ
Čt L1 (NEJ2)
NEJ
L4 (Nj 1)
NEJ
E1B (NEJ1)
NEJ Dk
L2 (NEJ2) +
NEJ Dk
P4 (Aj 1)
ANJ
E1C (ANJ1)
ANJ Pt
P2 (ANJ2)
ANJ Pn
E3A (NEJ) +
NEJ
S1B (NEJ2)
NEJ Dk
P1 (ANJ2)
ANJ El
L1 (NEJ1)
NEJ
E4A (CIJ2)
ANJ Kp

 

Je možné používat i starší rozvrh.