Stálý rozvrh pro třídu SPŠSE a VOŠ Liberec S4B (Vestfál Jiří, A243)

Úvod » Pro studenty » Rozvrh
                Učebna                
Vytisknout
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:25-16:10
10
16:25-17:10
Po CJL
(A243)
MAT
Os (A243)
MAT
Os (A243)
EKO
Km (A243)
ANJ (ANJ1)
Ml (A323)
MET (MET)
Hj (A243)
L: MET (MET3)
Hj (B104)
L: MET (MET3)
Hj (B104)
ANJ (ANJ2)
Pl (A325)
NEJ (NEJ)
(A243)
Út TEV
Zd (C103)
CJL
(A243)
EKO
Km (A243)
MAT
Os (A243)
SPS
Ve (A243)
SPS
Ve (A243)
St VPR (VýPr)
Zp2 (mim)
VPR (VýPr)
Zp2 (mim)
VPR (VýPr)
Zp2 (mim)
VPR (VýPr)
Zp2 (mim)
VPR (VýPr)
Zp2 (mim)
VPR (VýPr)
Zp2 (mim)
VPR (VýPr)
Zp2 (mim)
VPR (VýPr)
Zp2 (mim)
CAM (Sk 2)
Hk (D006)
CAM (Sk 2)
Hk (D006)
TEM (Sk 1)
Kw (B124)
TEM (Sk 1)
Kw (B124)
KOC (Sk 1)
Ve (A211)
KOC (Sk 1)
Ve (A211)
TEC (Sk 1)
Bo (B124)
TEC (Sk 1)
Bo (B124)
TEM (Sk 2)
Ve (B121)
TEM (Sk 2)
Ve (B121)
TEC (Sk 2)
Bo (B124)
TEC (Sk 2)
Bo (B124)
KOC (Sk 2)
Ve (A211)
KOC (Sk 2)
Ve (A211)
Čt _3DT (_3DT)
Na (B124)
_3DT (_3DT)
Na (B124)
CJL
(A243)
ANJ (ANJ1)
Ml (A323)
STT
Bo (A243)
SPS
Ve (A243)
KZM
Ko (A243)
KZM
Ko (A243)
_3DT (-3DT)
Tb (B219)
_3DT (-3DT)
Tb (B219)
ANJ (ANJ2)
Pl (A243)
S: MET (MET1)
Hj (B104)
S: MET (MET1)
Hj (B104)
NEJ (NEJ)
(A242)
MAT
Os (A243)
EKO
Km (A243)
ANJ (ANJ1)
Ml (A319)
TEV
Zd (A023)
SPS
Ve (A243)
STT
Bo (A243)
CAM (Sk 1)
Hk (A211)
CAM (Sk 1)
Hk (A211)
ANJ (ANJ2)
Pl (B124)
NEJ (NEJ)
(A323)

 

Je možné používat i starší rozvrh.