Stálý rozvrh pro třídu SPŠSE a VOŠ Liberec S4B (Boháček Jan, A244)

Úvod » Pro studenty » Rozvrh
Vytisknout
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:25-16:10
10
16:25-17:10
Po CJL
El (A244)
STT
Bo (A244)
SPS
Hj (A244)
TEV
Zv (C103)
MAT
(A244)
MET (MET)
Tb (A244)
S: MET (MET1)
Tb (B104)
S: MET (MET1)
Tb (B104)
L: MET (MET3)
Tb (B104)
L: MET (MET3)
Tb (B104)
Út ANJ (ANJ1)
(A244)
CJL
El (A244)
MAT
(A244)
SPS
Hj (A244)
SPS
Hj (A244)
KZM
(A244)
KZM
(A244)
ANJ (ANJ2)
Rj (A325)
St CAM (VPR1)
Hk (A211)
CAM (VPR1)
Hk (A211)
TEM (VPR1)
Ve (B120)
TEM (VPR1)
Ve (B120)
KOC (VPR2)
Hj (A144)
KOC (VPR2)
Hj (A144)
TEC (VPR1)
Bo (A144)
TEC (VPR1)
Bo (A144)
KOC (VPR1)
Hj (B217)
CAM (VPR2)
Kk (D006)
CAM (VPR2)
Kk (D006)
TEM (VPR2)
Kw (B117)
TEM (VPR2)
Kw (B117)
TEC (VPR2)
Bo (B219)
Čt STT
Bo (A244)
TEV
Zv (C103)
ANJ (ANJ1)
(A242)
MAT
(A244)
MAT
(A244)
EKO
Km (A244)
SPS
Hj (A244)
ANJ (ANJ2)
Rj (A244)
ANJ (ANJ1)
(A243)
EKO
Km (A244)
EKO
Km (A244)
CJL
El (A244)
_3DT (3DT)
Tb (B314)
_3DT (3DT)
Tb (B314)
ANJ (ANJ2)
Rj (A244)

 

Je možné používat i starší rozvrh.