Stálý rozvrh pro třídu SPŠSE a VOŠ Liberec S4A (Kucko Miroslav, A245)

Úvod » Pro studenty » Rozvrh
                Učebna                
Vytisknout
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:25-16:10
10
16:25-17:10
Po CJL
Ml (A245)
MAT
Jk (A245)
STT
Kn (A245)
TEV
Zd (C103)
SPS
Ku (A245)
ANJ (ANJ1) Ml (A323) MET (MET)
Hj (A243)
S: MET (MET2)
Hj (B104)
S: MET (MET2)
Hj (B104)
ANJ (ANJ2) Pl (A325)
ANJ (ANJ3) El (A242) L: MET (MET3)
Hj (B104)
L: MET (MET3)
Hj (B104)
NEJ (NEJ) (A243)
Út TEV
Zd (C103)
CJL
Ml (A245)
EKO
Ti (A245)
SPS
Ku (A245)
EKO
Ti (A245)
St VPR (VýPr)
Zp (mim)
VPR (VýPr)
Zp (mim)
VPR (VýPr)
Zp (mim)
VPR (VýPr)
Zp (mim)
VPR (VýPr)
Zp (mim)
VPR (VýPr)
Zp (mim)
VPR (VýPr)
Zp (mim)
VPR (VýPr)
Zp (mim)
TEC (Sk 1)
Kn (B124)
TEC (Sk 1)
Kn (B124)
CAM (Sk 1)
Hk (A211)
CAM (Sk 1)
Hk (A211)
TEM (Sk 1)
Ku (B120)
TEM (Sk 1)
Ku (B120)
KOC (Sk 2)
Ku (B217)
KOC (Sk 2)
Ku (B217)
KOC (Sk 1)
Ku (B217)
KOC (Sk 1)
Ku (B217)
TEC (Sk 2)
Ve (B217)
TEC (Sk 2)
Ve (B217)
CAM (Sk 2)
Kk (D006)
CAM (Sk 2)
Kk (D006)
TEM (Sk 2)
Na (B117)
TEM (Sk 2)
Na (B117)
Čt _3DT (_3DT)
Na (B124)
_3DT (_3DT)
Na (B124)
EKO
Ti (A245)
ANJ (ANJ1) Ml (A323) SPS
Ku (A245)
MAT
Jk (A245)
KZM
Jk (A317)
KZM
Jk (A317)
ANJ (ANJ2) Pl (A243)
_3DT (-3DT)
Tb (B219)
_3DT (-3DT)
Tb (B219)
ANJ (ANJ3) El (A245)
NEJ (NEJ) (A242)
MAT
Jk (A245)
MAT
Jk (A245)
ANJ (ANJ1) Ml (A319) SPS
Ku (A245)
CJL
Ml (A245)
STT
Kn (A245)
ANJ (ANJ2) Pl (B124)
ANJ (ANJ3) El (A245)
NEJ (NEJ) (A323)

 

Je možné používat i starší rozvrh.