Stálý rozvrh pro třídu S3A (Kramsová Marie, A321)

Úvod » Pro studenty » Rozvrh
Vytisknout
  1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:25-16:10
10
16:25-17:10
Po CAD (sk 1)
Km (B124)
CAD (sk 1)
Km (B124)
STT
Km (A321)
MAT
(A321)
ANJ (Aj 1)
Če (A325)
PRA (PRA1)
Kr (D122)
PRA (PRA1)
Kr (D122)
PRA (PRA1)
Kr (D122)
PRA (PRA2)
Kk (D006)
PRA (PRA2)
Kk (D006)
PRA (PRA2)
Kk (D006)
SPS (sk 2)
Hj (A315)
SPS (sk 2)
Hj (A315)
ANJ (Aj 2)
Rj (A320)
PRA (PRA3)
Ry (D201)
PRA (PRA3)
Ry (D201)
PRA (PRA3)
Ry (D201)
Út SPS (sk 1)
Hj (A315)
SPS (sk 1)
Hj (A315)
CJL
Ml (A321)
SPS
Hj (A321)
STT
Km (A321)
MEC
Ve (A321)
S: MET (MET2)
Hj (A315)
S: MET (MET2)
Hj (A315)
CAD (sk 2)
Km (B124)
CAD (sk 2)
Km (B124)
S: AUT (PPT2)
Kh (A111)
S: AUT (PPT2)
Kh (A111)
St ZSV
Kj (A321)
ZSV
Kj (A321)
MET (MET)
Hj (A319)
ANJ (Aj 1)
Če (A321)
TEV
Zd (A023)
TEV
Zd (A023)
MAT
(A321)
AUT (PPT)
Md (A321)
ANJ (Aj 2)
Rj (A242)
Čt S: MET (MET1)
Hj (A315)
S: MET (MET1)
Hj (A315)
ANJ (Aj 1)
Če (A321)
SPS
Hj (A321)
MEC
Ve (A321)
CJL
Ml (A321)
S: STT (sk 1)
Km (B124)
S: STT (sk 1)
Km (B124)
L: MET (MET3)
Hj (A315)
L: MET (MET3)
Hj (A315)
ANJ (Aj 2)
Rj (A323)
L: STT (sk 2)
Km (B124)
L: STT (sk 2)
Km (B124)
STT
Km (A321)
MAT
(A321)
KOM (sk 1)
Ve (B120)
KOM (sk 1)
Ve (B120)
KOM (sk 1)
Ve (B120)
S: AUT (PPT2)
Md (B104)
S: AUT (PPT2)
Md (B104)
KOM (sk 2)
Ku (B117)
KOM (sk 2)
Ku (B117)
KOM (sk 2)
Ku (B117)
L: AUT (PPT3)
Md (B104)
L: AUT (PPT3)
Md (B104)

 

Je možné používat i starší rozvrh.