Stálý rozvrh pro třídu SPŠSE a VOŠ Liberec S1B (Kopal Ivan, A236)

Úvod » Pro studenty » Rozvrh
                Učebna                
Vytisknout
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:25-16:10
10
16:25-17:10
Po ANJ (ANJ2)
(A325)
TEV
Ji (A023)
TEV
Ji (C103)
STT
Kw (A236)
IKT (Sk1)
Tb (144)
IKT (Sk1)
Tb (144)
MAT
Ko (A236)
NEJ (NEJ1)
Dk (A242)
IKT (Sk2)
Ti (A144)
IKT (Sk2)
Ti (A144)
Út MEC
Nn (A236)
MAT
Ko (A236)
CJL
Kj (A236)
MEC
Nn (A236)
FYZ
Ko (A236)
ANJ (ANJ1)
Pl (A236)
PRA (PRA1) Bz (D114) PRA (PRA1) Bz (D114) PRA (PRA1) Bz (D114)
PRA (PRA3) Sm (D122) PRA (PRA3) Sm (D122) PRA (PRA3) Sm (D122)
NEJ (NEJ2)
Dk (A242)
S: PRA (PRA2) Po (D105) S: PRA (PRA2) Po (D105) S: PRA (PRA2) Po (D105)
L: PRA (PRA2) Kk (D207) L: PRA (PRA2) Kk (D207) L: PRA (PRA2) Kk (D207)
St ANJ (ANJ1)
Pl (A325)
CHE
(A236)
MEC
Nn (A236)
MAT
Ko (A236)
CJL
Kj (A236)
ANJ (ANJ2)
(A325)
NEJ (NEJ2)
Dk (A236)
NEJ (NEJ1)
Dk (A236)
Čt TED (Sk2)
Ku (B217)
TED (Sk2)
Ku (B217)
TED
Ku (A236)
FYZ
Ko (A236)
MAT
Ko (A236)
CHE
(A236)
TED (Sk1)
Ku (B314)
ZSV
Kj (A237)
MAT
Ko (A236)
TED
Ku (A236)
CJL
Kj (A236)
STT
Kw (A236)
TED (Sk1)
Ku (B314)
ZSV
Kj (A236)

 

Je možné používat i starší rozvrh.