Stálý rozvrh pro třídu SPŠSE a VOŠ Liberec S1B (Táborský Petr, A319)

Úvod » Pro studenty » Rozvrh
Vytisknout
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:25-16:10
10
16:25-17:10
11
17:20-18:05
12
18:15-19:00
13
19:10-19:55
Po MEC
Tb (A319)
CJL
(A319)
MAT
(A319)
PRA (PRA2) Ry (D121) PRA (PRA2) Ry (D121) PRA (PRA2) Ry (D121) IKT (sk2)
Tb (D006)
IKT (sk2)
Tb (D006)
PRA (PRA3) Bz (D114) PRA (PRA3) Bz (D114) PRA (PRA3) Bz (D114)
S: PRA (PRA1) Po (D105) S: PRA (PRA1) Po (D105) S: PRA (PRA1) Po (D105)
L: PRA (PRA1) Kk (D207) L: PRA (PRA1) Kk (D207) L: PRA (PRA1) Kk (D207)
Út CJL
(A319)
ANJ (ANJ1)
(A319)
MAT
(A319)
CHE
Jk (A305)
MEC
Tb (A319)
STT
Km (A321)
FYZ
Ry (A311)
ANJ (ANJ2)
Rj (A325)
St TED (sk2)
Tb (B124)
TED (sk2)
Tb (B124)
ZSV
Kj (A319)
NEJ (NEJ1)
(A242)
TED
Tb (A319)
MAT
(A319)
CHE
Jk (A319)
IKT (sk1)
Tb (B313)
IKT (sk1)
Tb (B313)
NEJ (NEJ2)
Dk (A307)
Čt TEV
Zv (A023)
TEV
Zv (A023)
MAT
(A319)
ANJ (ANJ1)
(A325)
CJL
(A319)
TED
Tb (A319)
FYZ
Ry (A319)
STT
Km (A321)
ANJ (ANJ2)
Rj (A241)
TED (sk1)
Tb (A144)
TED (sk1)
Tb (A144)
NEJ (NEJ1)
(A323)
MEC
Tb (A319)
MAT
(A319)
ZSV
Kj (A319)
NEJ (NEJ2)
Dk (A242)

 

Je možné používat i starší rozvrh.