Stálý rozvrh pro třídu SPŠSE a VOŠ Liberec S1A (Kramsová Marie, A321)

Úvod » Pro studenty » Rozvrh
                Učebna                
Vytisknout
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:25-16:10
10
16:25-17:10
Po CJL
El (A321)
ANJ (ANJ1)
El (A325)
MAT
Jk (A321)
STT
Km (A321)
FYZ
(A321)
TED (Sk1)
Km (B219)
TED (Sk1)
Km (B219)
ANJ (ANJ2)
Kp (A317)
IKT (Sk2)
Tb (B314)
IKT (Sk2)
Tb (B314)
Út ANJ (ANJ1)
El (A324)
MEC
Nn (A321)
TEV
Ji (A023)
TEV
Ji (A023)
CHE
Jk (A321)
STT
Km (A321)
TED
Km (A321)
ANJ (ANJ2)
Kp (A325)
St CHE
Jk (A321)
ZSV
Kt (A321)
IKT (Sk1)
Hk (B217)
IKT (Sk1)
Hk (B217)
MAT
Jk (A321)
CJL
El (A321)
MEC
Nn (A321)
MEC
Nn (A321)
TED (Sk2)
Km (B303)
TED (Sk2)
Km (B303)
Čt TED
Km (A321)
NEJ (NEJ1)
(A242)
MAT
Jk (A321)
FYZ
(A311)
PRA (PRA1) Bz (D114) PRA (PRA1) Bz (D114) PRA (PRA1) Bz (D114)
PRA (PRA3) Sm (D122) PRA (PRA3) Sm (D122) PRA (PRA3) Sm (D122)
NEJ (NEJ2)
Dk (A321)
S: PRA (PRA2) Kk (D207) S: PRA (PRA2) Kk (D207) S: PRA (PRA2) Kk (D207)
L: PRA (PRA2) Po (D105) L: PRA (PRA2) Po (D105) L: PRA (PRA2) Po (D105)
CJL
El (A321)
ZSV
Kt (A321)
MAT
Jk (A321)
MAT
Jk (A321)
NEJ (NEJ1)
(A317)
NEJ (NEJ2)
Dk (A242)

 

Je možné používat i starší rozvrh.