Stálý rozvrh pro třídu SPŠSE a VOŠ Liberec S1A (Haňáček Jiří, A320)

Úvod » Pro studenty » Rozvrh
Vytisknout
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:25-16:10
10
16:25-17:10
11
17:20-18:05
12
18:15-19:00
13
19:10-19:55
Po TEV
Zv (A023)
TEV
Zv (A023)
MAT
(A320)
MEC
Hj (A320)
STT
Kw (A320)
NEJ (NEJ1)
(A242)
S: TED (sk2)
Hj (A315)
S: TED (sk2)
Hj (A315)
NEJ (NEJ2)
Dk (A320)
L: TED (sk1)
Hj (A315)
L: TED (sk1)
Hj (A315)
Út CJL
Kt (A320)
ANJ (ANJ1)
Pn (A320)
MAT
(A320)
PRA (PRA2) Ry (D121) PRA (PRA2) Ry (D121) PRA (PRA2) Ry (D121) ZSV
Kt (A320)
S: TED (sk1)
Hj (A327)
S: TED (sk1)
Hj (A327)
L: TED (sk2)
Hj (A327)
PRA (PRA3) Bz (D114) PRA (PRA3) Bz (D114) PRA (PRA3) Bz (D114)
ANJ (ANJ2)
Kp (A242)
S: PRA (PRA1) Po (D105) S: PRA (PRA1) Po (D105) S: PRA (PRA1) Po (D105) L: TED (sk2)
Hj (A327)
L: PRA (PRA1) Kk (D207) L: PRA (PRA1) Kk (D207) L: PRA (PRA1) Kk (D207)
St NEJ (NEJ1)
(A320)
FYZ
Ry (A320)
MAT
(A320)
TED
Hj (A320)
IKT (sk1)
Bu (A144)
IKT (sk1)
Bu (A144)
ZSV
Kt (A320)
TEV (TEVD)
(A023)
TEV (TEVD)
(A023)
NEJ (NEJ2)
Dk (A242)
IKT (sk2)
Na (144)
IKT (sk2)
Na (144)
Čt MAT
(A320)
CJL
Kt (A320)
FYZ
Ry (A311)
ANJ (ANJ1)
Pn (A237)
MEC
Hj (A320)
STT
Kw (A320)
CHE
(A320)
ANJ (ANJ2)
Kp (A320)
CJL
Kt (A320)
MEC
Hj (A320)
MAT
(A320)
TED
Hj (A320)
CHE
(A320)

 

Je možné používat i starší rozvrh.