Stálý rozvrh pro třídu SPŠSE a VOŠ Liberec P2 (Šimůnek Jan, A106)

Úvod » Pro studenty » Rozvrh
                Učebna                
Vytisknout
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:25-16:10
10
16:25-17:10
Po ELT
Md (A106)
FYZ
Ši (A106)
ANJ (ANJ1)
El (A325)
PRG
St (A106)
OPH (OPH1)
Pm (B315)
OPH (OPH1)
Pm (B315)
ANJ (ANJ2)
Ml (A106)
OPH (OPH2)
(B314)
OPH (OPH2)
(B314)
Út ZSV
Kj (A106)
CJL
El (A106)
CIT
(A106)
WEB
St (A144)
OPH
Pm (A211)
PRA (PRA1)
Br (B109)
PRA (PRA1)
Br (B109)
PRA (PRA1)
Br (B109)
PRA (PRA2)
Ma (B008)
PRA (PRA2)
Ma (B008)
PRA (PRA2)
Ma (B008)
St CJL
El (A106)
MAT
Ši (A106)
ELT
Md (A106)
ANJ (ANJ1)
El (A317)
CIT (PRA1)
Ma (B104)
CIT (PRA1)
Ma (B104)
ZSV
Kj (A106)
CIT (PRA2)
(B315)
CIT (PRA2)
(B315)
ANJ (ANJ2)
Ml (A106)
ELT (PRA3)
Md (B222)
ELT (PRA3)
Md (B222)
Čt WEB (sk1)
Kz (144)
WEB (sk1)
Kz (144)
ANJ (ANJ1)
El (A106)
CIT
(A106)
TEV
Ji (C103)
TEV
Ji (C103)
OPH
Pm (A106)
WEB (sk2)
St (A144)
WEB (sk2)
St (A144)
ANJ (ANJ2)
Ml (A327)
PRG (sk1)
Kz (B219)
PRG (sk1)
Kz (B219)
ELT
Md (A106)
MAT
Ši (A106)
MAT
Ši (A106)
FYZ
Ši (A106)
PRG (sk2)
St (B217)
PRG (sk2)
St (B217)

 

Je možné používat i starší rozvrh.