Stálý rozvrh pro třídu SPŠSE a VOŠ Liberec L4 (Kalinová Jana, A237)

Úvod » Pro studenty » Rozvrh
                Učebna                
Vytisknout
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:25-16:10
10
16:25-17:10
Po PVY (WEB)
Kn (B124)
PVY (WEB)
Kn (B124)
ANJ (CIJ1)
Pl (A236)
CJL
Kt (A237)
FYZ
Os (A237)
VCS (STR)
Kn (D006)
VCS (STR)
Kn (D006)
VCS (STR)
Kn (D006)
ANJ (CIJ2)
Ži (A237)
WEB (WEB)
Kz (B217)
WEB (WEB)
Kz (B217)
WEB (WEB)
Kz (B217)
Út MAT
Va (A237)
MAT
Va (A237)
_3DT (STR)
Na (B124)
_3DT (STR)
Na (B124)
ANJ (CIJ1)
Pl (B124)
ZSV
Kt (A237)
MME (WEB)
(B303)
MME (WEB)
(B303)
ANJ (CIJ2)
Ži (A325)
St MAT
Va (A237)
PVY
Rs (A237)
ANJ (CIJ1)
Pl (A317)
CJL
Kt (A237)
NEJ (Sk 1)
(A237)
EKO
Re (A237)
CVM (STR)
Va (A237)
CVM (STR)
Va (A237)
ANJ (CIJ2)
Ži (A237)
NEJ (Sk 2)
Dk (A242)
Čt ZSV
Kt (A237)
FYZ
Os (A237)
PVY (STR)
Kn (B124)
PVY (STR)
Kn (B124)
EKO
Re (A237)
TEV
Ch (A023)
TEV
Ch (A023)
CVM (WEB)
Ši (A237)
CVM (WEB)
Ši (A237)
CJL
Kt (A237)
NEJ (Sk 1)
(A242)
MAT
Va (A237)
ANJ (CIJ1)
Pl (A325)
S: MPV (STR)
Ti (B313)
S: MPV (STR)
Ti (B313)
NEJ (Sk 2)
Dk (A237)
ANJ (CIJ2)
Ži (A242)
L: MPV (WEB)
Ti (B313)
L: MPV (WEB)
Ti (B313)

 

Je možné používat i starší rozvrh.