Stálý rozvrh pro třídu SPŠSE a VOŠ Liberec L4 (Krotil Stanislav, A317)

Úvod » Pro studenty » Rozvrh
Vytisknout
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:25-16:10
10
16:25-17:10
11
17:20-18:05
12
18:15-19:00
13
19:10-19:55
Po ANJ (Aj 1)
Pl (A123)
MAT
(A317)
ZSV
Kt (A317)
CJL
Kt (A317)
S: PVY (STR) Kn (B124) S: PVY (STR) Kn (B124) TEV (Chl)
Zv (A023)
TEV (Chl)
Zv (A023)
S: MPV (WEB) Hk (A317) S: MPV (WEB) Hk (A317)
ANJ (Aj 2)
Rj (A317)
L: MPV (STR) Hk (A317) L: MPV (STR) Hk (A317)
L: PVY (WEB) Kn (B124) L: PVY (WEB) Kn (B124)
Út EKO
Re (A317)
EKO
Re (A317)
FYZ
Os (A317)
ANJ (Aj 1)
Pl (A325)
MAT
(A317)
NEJ (Nj 1)
(A317)
VCS (STR)
Kn (B124)
VCS (STR)
Kn (B124)
VCS (STR)
Kn (B124)
ANJ (Aj 2)
Rj (A324)
NEJ (Nj 2)
Dk (A242)
WEB (WEB)
St (A315)
WEB (WEB)
St (A315)
WEB (WEB)
St (A315)
St ANJ (Aj 1)
Pl (A317)
CJL
Kt (A317)
PVY
Za (B124)
CVM (CVM2)
Os (A311)
CVM (CVM2)
Os (A311)
ZSV
Kt (A317)
TEV (TEVD)
(A023)
TEV (TEVD)
(A023)
ANJ (Aj 2)
Rj (A325)
CVM (CVM1)
(A317)
CVM (CVM1)
(A317)
Čt S: PVY (WEB)
Kn (B124)
S: PVY (WEB)
Kn (B124)
NEJ (Nj 1)
(A242)
MAT
(A317)
ANJ (Aj 1)
Pl (A235)
FYZ
Os (A317)
EKO
Re (A317)
L: PVY (STR)
Kn (B124)
L: PVY (STR)
Kn (B124)
NEJ (Nj 2)
Dk (A237)
ANJ (Aj 2)
Rj (A317)
_3DT (STR)
Kn (B124)
_3DT (STR)
Kn (B124)
MAT
(A319)
CJL
Kt (A317)
MME (WEB)
(B313)
MME (WEB)
(B313)

 

Je možné používat i starší rozvrh.