Stálý rozvrh pro třídu SPŠSE a VOŠ Liberec L3 (Dousková Jana, A324)

Úvod » Pro studenty » Rozvrh
                Učebna                
Vytisknout
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:25-16:10
10
16:25-17:10
Po CAD (sk1)
Km (B303)
CAD (sk1)
Km (B303)
MAT
(A324)
CHE
Jk (A324)
CJL
Kt (A324)
ANJ (ANJ1)
Ži (A242)
MPV (MPV2)
El (A144)
MPV (MPV2)
El (A144)
MME (sk2)
(B313)
MME (sk2)
(B313)
NEJ (NEJ2)
Dk (A324)
Út FYZ
Os (A311)
S: CHE (sk1) Jk (B110) S: CHE (sk1) Jk (B110) CJL
Kt (A324)
TEV
Zv (A023)
TEV
Zv (A023)
ZSV
Dk (A324)
S: FYZ (sk2) Os (A311) S: FYZ (sk2) Os (A311)
L: FYZ (sk1) Os (A311) L: FYZ (sk1) Os (A311)
L: CHE (sk2) Jk (B110) L: CHE (sk2) Jk (B110)
St WEB (sk1)
Bo (A144)
WEB (sk1)
Bo (A144)
MAT
(A324)
EKO
Re (A324)
STR
Kn (A324)
ANJ (ANJ1)
Ži (A324)
ZSV
Dk (A324)
WEB (sk2)
Kz (144)
WEB (sk2)
Kz (144)
NEJ (NEJ2)
Dk (A242)
Čt ANJ (ANJ1)
Ži (A242)
CHE
Jk (A324)
MME (sk1)
Kz (B313)
MME (sk1)
Kz (B313)
CJL
Kt (A324)
FYZ
Os (A324)
ANJ (ANJ2)
Kp (A325)
NEJ (NEJ2)
Dk (A324)
CAD (sk2)
Km (B303)
CAD (sk2)
Km (B303)
NEJ (NEJ1)
Dk (A242)
ANJ (ANJ2)
Kp (A319)
MAT
(A324)
STR
Kn (A324)
ANJ (ANJ2)
Kp (A235)
MPV (MPV1)
El (B217)
MPV (MPV1)
El (B217)
NEJ (NEJ1)
Dk (A324)
NEJ (NEJ1)
Dk (A324)

 

Je možné používat i starší rozvrh.