Stálý rozvrh pro třídu L2 (Černá Alice, A237)

Úvod » Pro studenty » Rozvrh
Vytisknout
  1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:25-16:10
10
16:25-17:10
Po ANJ (CIJ1)
Če (A325)
FYZ
Os (A311)
CJL
Kt (A237)
NEJ (CIJ1)
(A237)
DGE
Km (A237)
ZSV
Kt (A237)
NEJ (CIJ2)
Dk (A237)
ANJ (CIJ2)
Če (A123)
Út MAT
Va (A237)
ELE
Ši (A237)
MME
Kz (A237)
CJL
Kt (A237)
NEJ (CIJ1)
(A237)
MME (Sk 1)
Kz (A110)
MME (Sk 1)
Kz (A110)
ANJ (CIJ2)
Če (A230)
MME (Sk 2)
(B124)
MME (Sk 2)
(B124)
St WEB (Sk 1)
St (B110)
WEB (Sk 1)
St (B110)
ANJ (CIJ1)
Če (A237)
MAT
Va (A237)
FYZ
Os (A311)
CHE
Jk (A237)
TEV (Dsp1)
(C103)
TEV (Dsp1)
(C103)
WEB (Sk 2)
Kz (A211)
WEB (Sk 2)
Kz (A211)
NEJ (CIJ2)
Dk (A323)
Čt S: ELE (Sk 1) Ši (A121) S: ELE (Sk 1) Ši (A121) DGE
Km (A237)
MAT
Va (A237)
CJL
Kt (A237)
ZSV
Kt (A237)
S: FYZ (Sk 2) Os (A311) S: FYZ (Sk 2) Os (A311)
L: FYZ (Sk 1) Os (A311) L: FYZ (Sk 1) Os (A311)
L: ELE (Sk 2) Ši (A121) L: ELE (Sk 2) Ši (A121)
TEV
(C103)
TEV
(C103)
CAD (Sk 1)
Hj (A211)
CAD (Sk 1)
Hj (A211)
ANJ (CIJ1)
Če (A237)
CHE
Jk (A237)
NEJ (CIJ1)
(A242)
CAD (Sk 2)
Na (B124)
CAD (Sk 2)
Na (B124)
NEJ (CIJ2)
Dk (A242)
ANJ (CIJ2)
Če (A325)

 

Je možné používat i starší rozvrh.