Stálý rozvrh pro třídu SPŠSE a VOŠ Liberec L2 (Rejnartová Štěpánka, A315)

Úvod » Pro studenty » Rozvrh
Vytisknout
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:25-16:10
10
16:25-17:10
Po DGE
Km (A315)
ZSV
Kt (A315)
CHE
Kc (A315)
ANJ (ANJ1)
Re (A315)
MAT
(A315)
ANJ (ANJ2)
Re (A315)
FYZ
Os (A315)
NEJ (NEJ2)
Dk (A317)
NEJ (NEJ1)
(A242)
Út ZSV
Kt (A315)
CJL
Ml (A315)
ELE
Ši (A315)
ANJ (ANJ1)
Re (A315)
MME (sk1)
Kz (B313)
MME (sk1)
Kz (B313)
CAD (sk1)
Na (B124)
CAD (sk1)
Na (B124)
NEJ (NEJ2)
Dk (A241)
CAD (sk2)
Na (B124)
CAD (sk2)
Na (B124)
MME (sk2)
(B313)
MME (sk2)
(B313)
St WEB (sk1)
St (B314)
WEB (sk1)
St (B314)
MAT
(A315)
ANJ (ANJ2)
Re (A242)
WEB
Kz (A315)
MME
Kz (A315)
WEB (sk2)
Kz (B313)
WEB (sk2)
Kz (B313)
NEJ (NEJ1)
(A315)
Čt DGE
Km (A315)
FYZ
Os (A311)
CJL
Ml (A315)
ANJ (ANJ2)
Re (A315)
ANJ (ANJ1)
Re (A315)
MAT
(A315)
CHE
Kc (A315)
NEJ (NEJ1)
(A242)
NEJ (NEJ2)
Dk (A242)
TEV (TEVc)
Zv (C103)
TEV (TEVc)
Zv (A023)
S: ELE (sk1) Ši (A112) S: ELE (sk1) Ši (A112) CJL
Ml (A315)
S: FYZ (sk2) Os (A311) S: FYZ (sk2) Os (A311)
TEV (TEVd)
Ji (A023)
TEV (TEVd)
Ji (C103)
L: FYZ (sk1) Os (A311) L: FYZ (sk1) Os (A311)
L: ELE (sk2) Ši (A112) L: ELE (sk2) Ši (A112)

 

Je možné používat i starší rozvrh.