Stálý rozvrh pro třídu SPŠSE a VOŠ Liberec L2 (Bernátová Zuzana, A317)

Úvod » Pro studenty » Rozvrh
                Učebna                
Vytisknout
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:25-16:10
10
16:25-17:10
Po MAT
Va (A317)
ANJ (ANJ2)
Ra (A319)
MME (sk1)
Kz (B313)
MME (sk1)
Kz (B313)
ANJ (ANJ1)
Kp (A319)
CAD (sk2)
Bo (B303)
CAD (sk2)
Bo (B303)
NEJ (NEJ1)
(A242)
MME (sk2)
(B303)
MME (sk2)
(B303)
NEJ (NEJ2)
(A317)
Út DGE
Km (A317)
CJL
Kt (A317)
MME
Kz (A317)
MAT
Va (A317)
ELE
Ši (A317)
CHE
Jk (A317)
S: ELE (sk1) Ši (A112) S: ELE (sk1) Ši (A112)
S: FYZ (sk2) Os (A311) S: FYZ (sk2) Os (A311)
L: FYZ (sk1) Os (A311) L: FYZ (sk1) Os (A311)
L: ELE (sk2) Ši (A112) L: ELE (sk2) Ši (A112)
St ZSV
(A317)
ANJ (ANJ2)
Ra (A242)
WEB (sk1)
St (B313)
WEB (sk1)
St (B313)
ANJ (ANJ1)
Kp (A243)
TEV
Zv (C103)
TEV
Zv (C103)
NEJ (NEJ1)
(A317)
WEB (sk2)
Kz (B314)
WEB (sk2)
Kz (B314)
NEJ (NEJ2)
(A317)
Čt CHE
Jk (A317)
CJL
Kt (A317)
ANJ (ANJ2)
Ra (A324)
FYZ
Os (A317)
WEB
Kz (A317)
CAD (sk1)
Bo (B217)
CAD (sk1)
Bo (B217)
NEJ (NEJ1)
(A317)
DGE
Km (A317)
FYZ
Os (A311)
CJL
Kt (A317)
MAT
Va (A317)
ANJ (ANJ1)
Kp (A325)
ZSV
(A317)
NEJ (NEJ2)
(A242)

 

Je možné používat i starší rozvrh.