Stálý rozvrh pro třídu SPŠSE a VOŠ Liberec L2 (Dousková Jana, A324)

Úvod » Pro studenty » Rozvrh
Vytisknout
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:25-16:10
10
16:25-17:10
11
17:20-18:05
12
18:15-19:00
13
19:10-19:55
Po NEJ (NEJ2)
Dk (A324)
ZSV
Dk (A324)
FYZ
Os (A324)
MAT
Va (A324)
DGE
Km (A324)
ELE
Ši (A324)
CAD (sk2)
Km (B124)
CAD (sk2)
Km (B124)
ANJ (ANJ1)
Pn (A325)
Út MME (sk1)
Kz (B313)
MME (sk1)
Kz (B313)
ZSV
Dk (A324)
NEJ (1NEJ)
Dk (A238)
CJL
Kt (A317)
CHE
Jk (A305)
TEV (Dsp1)
(C103)
TEV (Dsp1)
(C103)
MME (sk2)
(B124)
MME (sk2)
(B124)
ANJ (ANJ2)
Kp (A324)
St S: ELE (sk1) Ši (A112) S: ELE (sk1) Ši (A112) NEJ (1NEJ)
Dk (A242)
MAT
Va (A324)
CJL
Kt (A324)
NEJ (NEJ2)
Dk (A324)
WEB (sk1)
Bo (A144)
WEB (sk1)
Bo (A144)
S: FYZ (sk2) Os (A311) S: FYZ (sk2) Os (A311)
L: FYZ (sk1) Os (A311) L: FYZ (sk1) Os (A311) ANJ (ANJ2)
Kp (A324)
ANJ (ANJ1)
Pn (A236)
WEB (sk2)
Kz (144)
WEB (sk2)
Kz (144)
L: ELE (sk2) Ši (A112) L: ELE (sk2) Ši (A112)
Čt CAD (sk1)
Km (A211)
CAD (sk1)
Km (A211)
CJL
Kt (A324)
MME
Kz (A324)
NEJ (NEJ2)
Dk (A242)
CHE
Jk (A324)
WEB
Kz (A324)
ANJ (ANJ1)
Pn (A324)
NEJ (1NEJ)
Dk (A324)
MAT
Va (A324)
DGE
Km (A324)
FYZ
Os (A311)
TEV (Chl)
Zv (C103)
TEV (Chl)
Zv (C103)
ANJ (ANJ2)
Kp (A325)

 

Je možné používat i starší rozvrh.