Stálý rozvrh pro třídu SPŠSE a VOŠ Liberec L1 (Bernátová Zuzana, A244)

Úvod » Pro studenty » Rozvrh
Vytisknout
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:25-16:10
10
16:25-17:10
11
17:20-18:05
12
18:15-19:00
13
19:10-19:55
Po CJL
Kt (A244)
ZSV
(A244)
MAT
Va (A244)
TED
Kw (A244)
NEJ (NEJ2)
(A244)
MAT
Va (A244)
ANJ (ANJ1)
Kp (A237)
Út BIO
Zv (A244)
BIO
Zv (A244)
FYZ
Km (A244)
MAT
Va (A244)
CHE
Kn (A244)
NEJ (NEJ2)
(A244)
TEV (Dsp1)
(C103)
TEV (Dsp1)
(C103)
ANJ (ANJ1)
Kp (A325)
St MAT
Va (A244)
IKT (sk1)
Bu (A211)
IKT (sk1)
Bu (A211)
CJL
Kt (A244)
CHE
Kn (A244)
NEJ (NEJ1)
(A244)
IKT (sk2)
Kz (211)
IKT (sk2)
Kz (211)
ANJ (ANJ2)
(A242)
Čt CJL
Kt (A244)
NEJ (NEJ2)
(A242)
FYZ
Km (A320)
TED
Kw (A243)
BIO
Zv (A244)
NEJ (NEJ1)
(A105)
ANJ (ANJ1)
Kp (A244)
ANJ (ANJ2)
(A235)
MAT
Va (A244)
IKT
Kz (A244)
TEV (Chl)
Zv (A023)
TEV (Chl)
Zv (A023)
NEJ (NEJ1)
(A242)
ZSV
(A244)
ANJ (ANJ2)
(A305)

 

Je možné používat i starší rozvrh.