Stálý rozvrh pro třídu SPŠSE a VOŠ Liberec L1 (Mandincová Zuzana, A325)

Úvod » Pro studenty » Rozvrh
Vytisknout
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:25-16:10
10
16:25-17:10
Po CJL
Kt (A325)
BIO
Zv (A325)
BIO
Zv (A325)
MAT
Mj (A325)
NEJ (NEJ1)
(A317)
TEV
Zv (A023)
TEV
Zv (C103)
NEJ (NEJ2)
Dk (A324)
Út ANJ (ANJ1)
Pl (A323)
MAT
Mj (A325)
IKT
Ti (A211)
IKT (sk1)
Ti (211)
IKT (sk1)
Ti (211)
NEJ (NEJ1)
(A242)
ANJ (ANJ2)
Mn (A324)
IKT (sk2)
(A211)
IKT (sk2)
(A211)
NEJ (NEJ2)
Dk (A243)
St CHE
Km (A325)
MAT
Mj (A325)
ANJ (ANJ1)
Pl (A319)
ZSV
Mn (A325)
FYZ
Tb (A325)
TED
Pk (A305)
ANJ (ANJ2)
Mn (A325)
Čt MAT
Mj (A325)
CJL
Kt (A325)
FYZ
Tb (A325)
BIO
Zv (A325)
NEJ (NEJ1)
(A325)
TED
Pk (A325)
NEJ (NEJ2)
Dk (A305)
ANJ (ANJ1)
Pl (A325)
MAT
Mj (A325)
CJL
Kt (A325)
CHE
Km (A325)
ZSV
Mn (A325)
ANJ (ANJ2)
Mn (A315)

 

Je možné používat i starší rozvrh.