Stálý rozvrh pro třídu SPŠSE a VOŠ Liberec E4A (Krajcsovicsová Lenka, A330)

Úvod » Pro studenty » Rozvrh
                Učebna                
Vytisknout
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:25-16:10
10
16:25-17:10
Po CJL
Kj (A330)
MAT
Va (A330)
EKO
Re (A330)
RAZ
Kv (A330)
TEV
Ji (C103)
ANJ (CIJ1)
Kp (A330)
TEZ
Ze (A330)
ANJ (CIJ2)
Rj (A317)
NEJ (NEJ)
(A243)
Út RAZ (PRA1)
Kv (A112)
RAZ (PRA1)
Kv (A112)
RAZ (PRA1)
Kv (A112)
S: SIT (Sk 1)
(B315)
S: SIT (Sk 1)
(B315)
AUT
Hn (A330)
TEZ (PRA2)
Ze (B222)
TEZ (PRA2)
Ze (B222)
TEZ (PRA2)
Ze (B222)
L: SIT (Sk 2)
(B315)
L: SIT (Sk 2)
(B315)
AUT (PRA3)
Hn (B201)
AUT (PRA3)
Hn (B201)
AUT (PRA3)
Hn (B201)
St EKO
Re (A330)
MAT
Va (A330)
MAT
Va (A330)
CJL
Kj (A330)
TEV
Ji (C103)
RAZ
Kv (A330)
AUT
Hn (A330)
Čt AUT
Hn (A330)
EKO
Re (A330)
TEZ
Ze (A330)
ANJ (CIJ1)
Kp (A330)
SIT
(A330)
TEZ
Ze (A330)
KZM
Ry (A311)
KZM
Ry (A311)
ANJ (CIJ2)
Rj (A325)
NEJ (NEJ)
(A242)
RAZ
Kv (A330)
MAT
Va (A330)
ANJ (CIJ1)
Kp (A325)
TEZ
Ze (A330)
CJL
Kj (A330)
ANJ (CIJ2)
Rj (A330)
NEJ (NEJ)
(A323)

 

Je možné používat i starší rozvrh.