Stálý rozvrh pro třídu SPŠSE a VOŠ Liberec E3B (Jirsáková Jiřina, A311)

Úvod » Pro studenty » Rozvrh
Vytisknout
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:25-16:10
10
16:25-17:10
11
17:20-18:05
12
18:15-19:00
13
19:10-19:55
Po TEV (Chl)
Zd (C103)
TEV (Chl)
Zd (C103)
ESP
Pe (A311)
ANJ (CIJ1)
Pn (A123)
MAT
(A311)
PRA (pra1)
Kh (B105)
PRA (pra1)
Kh (B105)
PRA (pra1)
Kh (B105)
ANJ (CIJ2)
(A311)
PRA (pra2)
Po (D206)
PRA (pra2)
Po (D206)
PRA (pra2)
Po (D206)
NEJ (NEJ)
(A243)
PRA (pra3)
Se (B104)
PRA (pra3)
Se (B104)
PRA (pra3)
Se (B104)
Út ZSV
Kj (A243)
ESP
Pe (A243)
CJL
El (A311)
MAT
(A311)
VEE
Te (A236)
EEN
Pe (A236)
S: PPL (Sk 1)
Te (A144)
S: PPL (Sk 1)
Te (A144)
L: PPL (Sk 2)
Te (144)
L: PPL (Sk 2)
Te (144)
St ELZ
Pe (A319)
EEN
Pe (A319)
VEE
Te (A245)
ZSV
Kj (A245)
AUT
Md (A245)
ANJ (CIJ1)
Pn (A323)
ESP
Pe (A311)
ANJ (CIJ2)
(A123)
NEJ (NEJ)
(A242)
Čt ELM (pra1)
Pe (A112)
ELM (pra1)
Pe (A112)
ELM (pra1)
Pe (A112)
CJL
El (A319)
AUT
Md (A311)
MAT
(A311)
ELM (pra2)
Pe (A112)
ELM (pra2)
Pe (A112)
ELM (pra2)
Pe (A112)
ELM (pra3)
Te (A121)
ELM (pra3)
Te (A121)
ELM (pra3)
Te (A121)
VEE
Te (A317)
ANJ (CIJ1)
Pn (A307)
EEN
Pe (A245)
ELZ
Pe (A245)
S: PPL (Sk 1)
Te (A144)
S: PPL (Sk 1)
Te (A144)
ANJ (CIJ2)
(A325)
L: PPL (Sk 2)
Te (144)
L: PPL (Sk 2)
Te (144)
NEJ (NEJ)
(A242)

 

Je možné používat i starší rozvrh.